Wzorcowy Szyld – vol.3

30 września 2014 Nasze działania

Poznań od lat topi się w zalewie szpetnych i natarczywych reklam oraz szyldów. Chcąc zwrócić uwagę na istotę estetyki przestrzeni miejskiej w Poznaniu, postanowiliśmy, wzorem działań prowadzonych przez Forum Rozwoju Lublina, spojrzeć na problem z nieco innej perspektywy. Zamiast krytykować i piętnować złe przykłady chcielibyśmy wyróżnić te dobre, które stanowić powinny wzór do naśladowania.

Wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania organizujemy trzecią już edycję konkursu „Wzorcowy Szyld”, którego celem jest wybranie najładniejszego i najlepiej wpisującego się w naszą przestrzeń miejską szyldu. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wyłowić perełki i uświadomić poznaniakom, że estetyczny i nieagresywny szyld może być ciekawym uzupełnieniem budynku. Chcemy Wam pokazać, że szyld może przyciągać i upiększać przestrzeń, która nas otacza.

Konkurs składać będzie się z 3 etapów:

I etap / 02.10 – 15.10

Do 15 października, godziny 24.00, zbierać będziemy propozycje konkursowe. Wysyłajcie swoje typy na adres ulepszpoznan@gmail.com, w postaci zdjęcia oraz krótkiego opisu, gdzie znajduje się szyld i do kogo należy. Przy wyborze propozycji prosimy o wzięcie pod uwagę następujących elementów:

1. Poziom estetyczny szyldu, w tym jego czytelność;
2. Wpisanie się szyldu w kontekst, w tym jego umiejscowienie na konkretnym obiekcie;
3. Forma, czyli jakość materiału, wielkość, kolorystyka, sposób montażu, podświetlenie itp.

II etap / 16.10 – 26.10

Do 27 października spośród wszystkich zebranych propozycji komisja konkursowa w skład której wchodzi po 1 reprezentancie podmiotów organizujących konkurs (Ulepsz Poznań, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), Przewodniczący Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków, Koordynator ds. estetyki Miasta Poznania oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybierze 5 finalistów.

III etap / 27.10 – 09.11

Od 27 października do 9 listopada  (godziny 20.00) na stronie Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” odbędzie się otwarte głosowanie internetowe, które wyłoni zwycięzcę naszego konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada.

UWAGA: Konkurs obejmuje następujące dzielnice Poznania: Stare Miasto, Wilda, Jeżyce, Łazarz, Śródka.

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania

Patronat:

Komisja Rewitalizacji Rady Miasta Poznania
Miejski Konserwator Zabytków
Koordynator ds. estetyki Miasta Poznania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania