Wydziału Architektury w Kampusie Politechniki Poznańskiej – Wojciech Halamski

14 listopada 2015 Uwolnij dyplom

zza wody

Autor: Wojciech Hamalski
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2015
Promotor: dr inż. arch. Maciej Janowski

Projekt nowego wydziału Architektury zlokalizowany został na terenie Kampusu na Piotrowie w miejscu obecnego parkingu. Teren objęty opracowaniem znajduje się w ciekawym miejscu. Obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Maltańskiego, jest od niego odizolowany przestrzennie II ramą komunikacyjną. Stare miasto, pomimo bliskiego położenia jest także trudno dostępne ze względu na oddalenie najbliższych mostów na Warcie. Teren objęty opracowaniem leży ponadto na styku głównych elementów kształtujących kompozycję urbanistyczną Poznania – trzech klinów zieleni i stanowi pretekst do ich połączenia.

PROJEKT

Dzięki analizom urbanistycznym udało się stworzyć projekt łączący system zieleni miejskiej w całość oraz tworzący nowy trakt pieszo – rowerowy w stolicy Wielkopolski, którego centralnym punktem jest wydział Architektury, a początkiem i końcem – Stary Rynek oraz Jezioro Maltańskie. Budowa nowego traktu wiąże się z powstaniem dwóch kładek pieszo-rowerowych na rzekach Warcie oraz Cybinie, co poprawi dostępność zarówno Zagórza, jak i Jeziora Maltańskiego dla pieszych. Projekt ten otwiera się także na rzekę Wartę, a bulwar nad jej brzegiem staje się jego integralną częścią. Wydział dzięki systemowi tarasów, wytworzeniu wewnętrznych dziedzińców oraz funkcjonowaniu klubu studenckiego w jego podziemiach staje się istotnym elementem kampusu Politechniki oraz całego miasta i pełni rolę centrotwórczą w Kampusie.

Aby w jak największym stopniu zintegrować wydział z nowo powstałą trasą, zaprojektowano dwa budynki między którymi wiedzie trakt Malta- Rynek. Każdy budynek składa się z kilku segmentów mieszczących jeden typ zajęć – seminaria, wykłady, zajęcia projektowe itd. Budynki zostały połączone ze sobą przy pomocy przejścia podziemnego oraz ramp, łączących się z zielonymi tarasami na dachach budynku, które umożliwiają podziwianie panoramy miasta zza Warty.

 dziedziniec

Plansza 3

Plansza 2

schemacik