„Teatr pod chmurką” – Agata Szturmińska

17 września 2013 Uwolnij dyplom

teatr_05

Autor: Agata Szturmińska
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok: 2013

Projekt na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Malarni Teatru Polskiego.

Pomysł zrodził się z nowych potrzeb teatru, którego mała powierzchnia nie była w stanie pomieścić niezbędnych funkcji do jego prawidłowego funkcjonowania. Projekt zakłada powstanie pod powierzchnią teatralnego dziedzińca nowej sali prób doświetlanej przy pomocy kanałów świetlnych w postaci mebli urbanistycznych – ławek. Zaproponowana została również rozbudowa części administracyjnej o dodatkowe piętro z niewielkim hotelem stanowiącym zaplecze socjalne teatru, jak również powiększenie części technicznej mogącej obsłużyć stu widzów.

Oprócz realizacji wytycznych projektowych budynek Malarni został wzbogacony o dodatkową funkcję – „teatr pod chmurką” – unoszącą się nad nim delikatną, ażurową konstrukcje ze stali kortenowej. Zaprojektowana forma tworzy ciekawe tło do letnich spektakli domykając kompozycje zabudowy, jednocześnie nie rywalizując z głównym gmachem teatru.

Nowa, niezależna, multifunkcjonalna przestrzeń audytoryjna pozwoliłaby ożywić zapomniane dotąd otoczenie teatru latem, kiedy to jest on zwykle zamknięty oraz stworzyć zaplecze do działań kulturalnych dla dzieci spędzających wakacje w mieście.

image description

teatr_wew

MODERNIZACJA_LAST_03

MODERNIZACJA_LAST_03