Rewitalizacja ul. Św. Marcin – Joanna Prałat

26 października 2012 Uwolnij dyplom

Autor: Joanna Prałat
Kierunek: Architektura Krajobrazu | Uniwersytet Przyrodniczy
Rok obrony: 2012
Promotor: dr inż. arch. Gabriela Klause

Celem pracy jest próba rozwiązania problemów współczesnego centrum miasta przez zaproponowanie odpowiedniego projektu zagospodarowania, który przyczyni się do ożywienia ul. Św. Marcin, a co za tym idzie całego śródmieścia. Opracowanie ma przedstawić w jaki sposób przy użyciu zieleni poprawić jakość przestrzeni w mieście. Istotne jest stworzenie powiązanej z zielenią przyjaznej dla mieszkańców Poznania przestrzeni publicznej o charakterze handlowo-usługowym, w której można znaleźć odprężenie, nawiązać kontakty z ludźmi i obcować z kulturą. Wymaga działań długofalowych opartych na współpracy władz miejskich, instytucji pozarządowych oraz mieszkańców.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przestrzeń w obrębie ul. Św. Marcin, między ulicami: Gwarną a Kantaka. Jest ona zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dawnych Domów Towarowych „Centrum” (potocznie „Alfa”). Zakres pracy obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania publicznej i półpublicznej przestrzeni w centrum Poznania. Przestrzeń o charakterze publicznym zostanie usytuowana przed budynkami DT „Centrum” i będzie przeznaczona głównie dla pieszych i rowerzystów. Innym aspektem projektu jest zagospodarowanie podwórzy miejskich kamienic za budynkami domów handlowych. Ważne aby skupić się na potrzebach nie tylko ludzi z zewnątrz, ale także mieszkańców. Wydzielona zostanie w ten sposób przestrzeń półpubliczna i prywatna, z miejscem dla wydarzeń kulturalnych. Projekt został poprzedzony ankietą oraz analizami: krzywą wrażeń i schematem funkcjonalno-przestrzennym.

Zapraszamy do zapoznania się z ankietą przeprowadzoną przez Joannę oraz pełnym tekstem jej pracy magisterskiej:

Ankieta
Pełna wersja pracy