Projekt Koncepcyjny kościoła w dzielnicy Łacina – Monika Rusin

29 października 2012 Uwolnij dyplom

Autor: Monika Rusin
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2012
Promotor: dr inż. arch. T. Jastrząb

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna Kościoła w dzielnicy Łacina w Poznaniu wraz z plebanią oraz częścią parkową. Projekt realizowany jest na działce znajdującej się niedaleko centrum miasta, otoczonej nowo wybudowanymi osiedlami.

Założenie posiada kilka powiązanych ze sobą funkcji, które zostały rozsądnie zakomponowane w zadanej przestrzeni, dostosowując się do potrzeb i wymogów wiernych oraz osób świeckich (m.in. kościół, plebania z poradnią rodzinną, świetlica dla dzieci i młodzieży, salki katechetyczne).

Kościół zaprojektowano na rzucie nawiązującym swoim zarysem do kształtu ryby – pierwotnego symbolu chrześcijaństwa. Zarówno bryła Kościoła jak i plebanii idealnie wpisują się w krajobraz osiedla wyodrębniając przestrzeń „sacrum” oraz dominantę architektoniczną w tej okolicy, uzyskaną dzięki strzelistej ażurowej dzwonnicy.

Celem opracowania jest stworzenie obiektu sakralnego o mocnej formie, który funkcjonalnie będzie spełniać stawiane wymagania, ale będzie także odpowiedzią na problem umiejscowienia „sacrum” w świecie „profanum” XXI wieku. Zaproponowana koncepcja rozwiązuje tę kwestię, otwiera się na mieszkańców osiedla i miasta, stając się kolejnym atrakcyjnym miejscem „sacrum” na mapie Poznania.