Przyjedź do Śródmieścia… Poznaj lokalnych przedsiębiorców.

Celem projektu „Przyjedź do Śródmieścia… Poznaj lokalnych przedsiębiorców. Projekt wspierania drobnego handlu i usług w Śródmieściu” jest wzrost przedsiębiorczości/aktywności gospodarczej zdegradowanych, rewitalizowanych obszarów poprzez podjęcie działań nakierowanych na pobudzenie handlu lokalnego na objętym projektem obszarze.

Ideą przewodnią projektu jest fakt, iż wyżej wskazany zestaw działań promocyjnych został wypracowany przez przedsiębiorców biorących udział w projekcie przy wsparciu członków Stowarzyszenia Ulepsz Poznań oraz pracowników Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania, podczas specjalnie w tym celu zorganizowanych warsztatów. Wartością dodaną projektu jest stworzenie pola/platformy współpracy umożliwiającego przedsiębiorcom z obszaru objętego projektem, nawiązanie znajomości, współpracy, zintegrowanie ich, pokazanie, iż współpraca handlowa może przynieść wymierne efekty.

Zadanie było realizowane na podstawie „Koncepcji współpracy przedsiębiorców na rzecz ożywienia handlu, usług i gastronomii na Śródce i Chwaliszewie oraz Placu Kolegiackim, ulicach Gołębiej i Wrocławskiej” opracowanej przez Miasto Poznań w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.

MAPKA | KUPON RABATOWY | RAPORT

Projekt został finansowany ze środków otrzymanych od Miasta Poznania.

Więcej o projekcie.

Media (wybrane artykuły):

„Przedsiębiorcy chcą walczyć z wielkimi galeriami! Jaki mają pomysł?” – Głos Wielkopolski – 10.06.2014

„Wymyślili akcję, która ma ożywić poznańskie Śródmieście” – WP.pl – 19.08.2014

Początek akcji „Przyjedź do śródmieścia. Poznaj lokalnych przedsiębiorców” – Naszemiasto.pl – 20.08.2014

„Centra handlowe zabierają pracę w Poznaniu. Tak wynika ze statystyk” – Gazeta Wyborcza – 08.09.2014

  • Data:

    06/03/2014
  • Kategorie:

    Rewitalizacja
  • Współpraca:

    Urząd Miasta Poznania

Click & Share the Love