Poznańska Mapa Ruchu – Stare Miasto

Od jakiegoś czasu wśród poznaniaków toczy się gorąca dyskusja, dotycząca tego jak przez najbliższe lata kształtować będą się pozycje różnych uczestników ruchu miejskiego w ścisłym centrum Poznania. Z jednej strony mamy więc osoby poruszające się po mieście wyłącznie samochodem, które obawiają się wprowadzania radykalnych utrudnień. Z drugiej strony natomiast, istnieje grupa mieszkańców, która korzysta przede wszystkim z komunikacji miejskiej, rowerowej oraz pieszej, czująca się zagrożona przez silniejszy i bardziej dominujący ruch samochodowy. Gdzieś pośrodku są również mieszkańcy, którzy korzystają z wszystkich wyżej wymienionych środków transportu, nie do końca pewni w którą stronę powinny kształtować się ich przyzwyczajenia związane z ruchem po mieście.

Ponieważ ewentualne decyzje o zamykaniu lub ograniczaniu ruchu samochodowego w centrum Poznania wiążą się z ogromnymi emocjami, postanowiliśmy podejść do tego tematu na zimno, opierając się na przejrzystej analizie obecnego stanu rzeczy. Korzystając z mapy Google’a zaznaczyliśmy na obszarze Starego Miasta:

 • ulice na których to samochody pełnią dominującą rolę;
 • parkingi samochodowe;
 • ulice dostępne wyłącznie dla pieszych;
 • przestrzenie (parki, place, skwery, rynki itp.) dostępne wyłącznie dla pieszych;
 • funkcjonującą strefę Tempo 30;
 • drogi, pasy i kontrapasy rowerowe;
 • stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego.

Zaznaczenie wyżej wymienionych przestrzeni i punktów na mapie pozwoliło nam zobrazować, które tereny Starego Miasta uznać można za przyjazne pieszym, rowerzystom a które ułatwiają w największym stopniu ruch samochodowy. Z naszych wyliczeń wynika, iż w obszarze Starego Miasta znajduje się:

 • około 120 ulic;
 • przynajmniej 35 parkingów samochodowych;
 • 12 placów i skwerów (w tym Stary Rynek);
 • 7 parków;
 • 2 targowiska;
 • 1 strzeżony parking rowerowy.

Spośród 120 ulic żadna nie jest w pełni zamknięta dla samochodów na całej swej długości. Oczywiście najdłuższą ulicą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych i rowerzystów jest ul. Półwiejska. Do tego należy doliczyć ul. Świętosławską, która otwarta jest dla samochodów (dostaw) wyłącznie w godzinach porannych. Reszta ulic przyjaznych pieszym prawie wyłącznie poszatkowana jest wokół Starego Rynku. Pozostałe tereny w pełni otwarte dla pieszych to natomiast parki, skwery, place, targowiska oraz tereny nadrzeczne.

W zakresie komunikacji zbiorowej i rowerowej, obliczyliśmy iż przez teren Starego Miasta przejeżdża 14 linii tramwajowych (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20) oraz 14 linii autobusowych (47, 51, 60, 63, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 83, 90, 905, 911). W obszarze osiedla znajdują się 3 stacje roweru miejskiego, 17 kilometrów dróg, pasów i kontrapasów rowerowych oraz wyłącznie 1 miejski strzeżony parking rowerowy.

W przygotowanej przez nas mapie Starego Miasta uwzględniliśmy również liczbę miejsc parkingowych w samym centrum Poznania, z których legalnie korzystać mogą wszystkie osoby poruszające się po mieście samochodem. Przyjmując błąd obliczeniowy na poziomie 5%, obliczyliśmy iż Stare Miasto posiada obecnie przynajmniej 8600 miejsc parkingowych w tym:

 • około 4600 miejsc postojowych wyznaczonych przy ulicach;
 • około 4000 miejsc postojowych na parkingach (w tym w centrach handlowych: Stary Browar, Kupiec Poznański i Galeria MM).

W naszych obliczeniach nie wzięliśmy pod uwagę setek samochodów parkujących w podwórzach, na przydomowych parkingach oraz w miejscach nielegalnych. W sumie można więc mówić o około 10 000 różnego rodzaju miejsc parkingowych w obszarze Starego Miasta.

Dokładną rozpiskę znajdziecie na przygotowanej przez nas mapie, a więcej informacji na temat mapy i uspokajania ruchu w centrum Poznania w tym poście.

 • Kategorie:

  Przestrzeń, Rewitalizacja
Zobacz projekt

Click & Share the Love