Podsumowanie roku 2015

28 grudnia 2015 Nasze działania, Pomysły

podsumowanie_2015

Rok 2015 był dla nas czasem realizacji nowych projektów oraz kontynuacji zaangażowania w sferach, którymi interesujemy się od początku istnienia stowarzyszenia. Przedstawiamy krótkie, acz treściwe podsumowanie tego co udało nam się zrealizować w mijającym roku.

Partycypacja:

Mini-przewodnik po Poznańskim Budżecie Obywatelskim – w ramach współpracy z Urzędem Miasta Poznania przy organizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przygotowaliśmy dla mieszkańców mini-przewodnik po PBO. W nakładzie kilkudziesięciu tysięcy kopii trafił on do skrzynek pocztowych poznaniaków, a także kawiarni, restauracji i innych miejsc spotkań. Publikacja ta ma na celu przybliżyć mieszkańcom zasady tegorocznej edycji PBO i sprawić, by z większym zainteresowaniem brali udział we wszystkich etapach budżetu obywatelskiego.

Miasto Dzieci – projekt, którego celem jest spojrzenie na miasto z perspektywy dzieci. Projekt bazował na serii 12 warsztatów zorganizowanych w trzech poznańskich szkołach podstawowych, w ramach których dzieci badały, oceniały, projektowały i zmieniały najbliższą im przestrzeń miejską. Celem projektu było z jednej strony obudzenie w dzieciach zainteresowania swoją najbliższą okolicą, a z drugiej strony zbadanie co dla najmłodszych użytkowników miasta jest ważne i jak sprawić, by Poznań stał się im bardziej przyjazny. W drugiej części roku kontynuowaliśmy projekt dzięki wsparciu Centrum Praktyk Edukacyjnych.

Jakość przestrzeni miejskiej:

Posprzątajmy reklamy – wstawmy zęby ustawie krajobrazowej – kontynuacja kampanii Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy! (zainicjowana przez stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim, którą następnie współtworzyliśmy wspólnie z Forum Rozwoju Lublina oraz MiastoReklamacją) była błyskawiczna akcja (koordynowana przez stowarzyszenie Miasto jest Nasze), której celem była masowa wysyłka naszych postulatów do członków Senatu, debatujących nad ostatecznym kształtem ustawy krajobrazowej. Przy współpracy z ponad 30 organizacjami z całej Polski udało nam się wysłać ponad 13 tys. maili, co przyczyniło się do wprowadzenia ponad 30 poprawek ratujących ustawę krajobrazową. Szczęśliwie, Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu, a to oznacza, że już niebawem samorządy otrzymają ważne narzędzie do walki z nielegalną reklamą.

Wzorcowy Szyld – vol. 4 – wspólnie ze stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu zorganizowaliśmy czwartą edycję konkursu na najlepszy szyld w Poznaniu. Patronat nad konkursem objęli: Miejski Konserwator Zabytków, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Plastyk Miejski.

Działania na rzecz śródmieścia:

Poznańska Mapa Ruchu dla Starego Miasta – od lat wśród poznaniaków toczy się gorąca dyskusja, dotycząca tego jak przez najbliższe lata kształtować będą się pozycje różnych uczestników ruchu miejskiego w ścisłym centrum Poznania. Z jednej strony mamy więc osoby poruszające się po mieście wyłącznie samochodem, które obawiają się wprowadzania radykalnych utrudnień. Z drugiej strony natomiast, istnieje grupa mieszkańców, która korzysta przede wszystkim z komunikacji miejskiej, rowerowej oraz pieszej, czująca się zagrożona przez silniejszy i bardziej dominujący ruch samochodowy. Gdzieś pośrodku są również mieszkańcy, którzy korzystają z wszystkich wyżej wymienionych środków transportu, nie do końca pewni w którą stronę powinny kształtować się ich przyzwyczajenia związane z ruchem po mieście. Ponieważ ewentualne decyzje o zamykaniu lub ograniczaniu ruchu samochodowego w centrum Poznania wiążą się z ogromnymi emocjami, postanowiliśmy podejść do tego tematu na zimno, opierając się na przejrzystej analizie obecnego stanu rzeczy.

Fyrtel – w ramach naszego projektu Fyrtel przeprowadziliśmy 6 nowych rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami, działającymi na terenie poznańskiego śródmieścia.

Inne:

„MIASTOmovie: poz” – projekt rozwijający ideę „MIASTOmovie: wro”, który stworzony został przez Wrocławską Fundacje Filmową. Jego głównym celem jest wykorzystanie rosnącego potencjału kina dokumentalnego do rzeczowej dyskusji o tematyce miejskiej na przykładzie Poznania. Poprzez „MIASTOmovie: poz” wykreowaliśmy w śródmieściu przestrzeń do spotkania mieszkańców z ekspertami i aktywistami miejskimi, a co za tym idzie – przełożyliśmy debatę przy filmie na działania angażujące użytkowników miasta.

MIA100 Poglądów – Internet jest pełen głupot i zbędnych informacji. Kwestii stricte miejskich, zwłaszcza w formie video, jest jak na lekarstwo. Postanowiliśmy wypełnić tą lukę naszym projektem „Mia100 Poglądów”. W formie krótkich materiałów video, przygotowujemy rozmowy z ciekawymi ludźmi, zajmującymi się miastem. W tym roku udało się zrealizować dwie – z Piotrem Libickim, poznańskim plastykiem miejskim, oraz Marcinem Halickim z Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami.

Uwolnij Dyplom – w ramach akcji, której celem jest promocja prac dyplomowych, dotyczących różnego rodzaju kwestii miejskich, uwolniliśmy w 2014 kolejne 6 projektów, wśród których znalazły się m.in. pomysły dotyczące adaptacji terenów nadrzecznych czy niewykorzystanych działek w centrum Poznania.

Agata Tryksza – wiceprezes naszego stowarzyszenia została radną osiedla Wilda.

Świeże powietrze w słoikach – jakość powietrza w Poznaniu pozostawia wiele do życzenia. Wspólnie z Poznańskim Alarmem Smogowym postanowiliśmy zorganizować kampanię uświadamiającą mieszkańców o trwającym problemie zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Poznaniacy otrzymali od Św. Mikołaja ponad 60 słoików oraz ponad 100 ulotek, informujących o problemie niskiej jakości powietrza w Poznaniu i w Polsce. Akcja była częścią ogólnopolskiej inicjatywy „Czyste powietrze na Święta” organizowanej przez Polski Alarm Smogowy.

Zdjęcie: Tomasz Hejna