Podsumowanie roku 2014

16 stycznia 2015 Nasze działania

Co udało nam się zrealizować w roku 2014? 

Partycypacja:

Debaty Obywatelskie – przy współpracy z Urzędem Miasta Poznania w maju zorganizowaliśmy 20 debat obywatelskich w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Celem spotkań było informowanie mieszkańców o nowych regułach PBO oraz stworzenie Mapy Potrzeb Lokalnych.

Nasze zaangażowanie w budżet obywatelski przyczyniło się do rozpoczęcia serii raportów miejskich, do których zapraszać będziemy specjalistów zajmujących się miastem. W ramach pierwszej analizy Paweł Głogowski dogłębnie przeanalizował pierwsze 3 lata funkcjonowania Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jakość przestrzeni miejskiej:

Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy! – wspólnie ze stowarzyszeniami Miasto Moje A w Nim oraz Forum Rozwoju Lublina rozpoczęliśmy kampanię na rzecz uchwalenia tzw. ustawy krajobrazowej. Projekt Prezydenta RP ma szansę uporządkować nasz polski krajobraz poprzez wzmocnienie narzędzi prawnych, mających na celu jego ochronę.

Wzorcowy Szyld – vol. 3 – wspólnie ze stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania oraz Fundacją UAP zorganizowaliśmy trzecią edycję konkursu na najlepszy szyld w Poznaniu. Patronat nad konkursem objęła Komisja Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a także Plastyk Miejski.

Aktywizacja urbanistyczna ulic za pomocą wymiany nośników reklamowych i witryn – na bazie pracy doktorskiej dr Natalii Regimowicz, przy współpracy z Aleksandrą Knedler, przygotowaliśmy projekt, którego celem ma być wizualna odmiana ul. Półwiejskiej w Poznaniu. Pomysł zgłosiliśmy w ramach konkursu BMW/URBAN/TRANSFORMS. Niestety nie został on wybrany do projektów realizowanych.

Pokaz filmu „Sign Painters” + dyskusja – wspólnie z Good Looking Studio oraz Centrum Kultury ZAMEK zorganizowaliśmy pokaz filmu „Sign Painters”, który opowiada historię amerykańskich twórców szyldów artystycznych. Po pokazie odbyła się debata na temat wpływu reklamy na jakość przestrzeni miejskiej.

Mapa Nielegalnych Reklam – w ramach naszej akcji „Nie wieszam.” stworzyliśmy mapę, która prezentuje wybrane nielegalne nośniki reklamowe.

Polskie Malarstwo Reklamowe – przygotowaliśmy wizualizacje, na których znane polskie dzieła sztuki malarskiej umieszczone są w kontekście nośników reklamowych.

Działania na rzecz śródmieścia:

Przyjedź do Śródmieścia… Poznaj lokalnych przedsiębiorców – wspólnie z Urzędem Miasta Poznania zrealizowaliśmy projekt mający na celu wsparcie 20 lokalnych przedsiębiorców z obszaru ul. Gołębiej, Wrocławskiej, Chwaliszewa i Śródki. Wspólnie z przedsiębiorcami przygotowaliśmy program ich promocji oraz współpracy.

Fyrtel – w ramach naszego projektu Fyrtel przeprowadziliśmy 13 nowych rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami, działającymi na terenie poznańskiego śródmieścia.

Rewitalizacja po Poznańsku – w Gazecie Wyborczej pojawił się komentarz Pawła Głogowskiego na temat słów wiceprezydenta Stępnia, jakoby budowa centrum handlowego Posnania miała charakter „miastotwórczy”.

Wybory samorządowe:

Społeczny Klub Wyborczy – wspólnie ze stowarzyszeniami Prawo do Miasta, Inwestycje dla Poznania, Przystanek Folwarczna i klubokawiarnią Meskalina zorganizowaliśmy trzy przedwyborcze debaty: prezydencką, kandydatów do Rady Miasta Poznania oraz ekspercką. Dyskusje były częściowo transmitowane przez Radio Merkury.

List otwarty do kandydatów i kandydatek w sprawie reklamy wyborczej – w trosce o jakość przestrzeni miejskiej w gorącym okresie przedwyborczym, zaapelowaliśmy do wszystkich kandydatów w wyborach samorządowych 2014, by w trakcie kampanii korzystali wyłącznie z legalnych nośników.

Akcja „Idę na wybory!” – chcąc zwiększyć frekwencje wyborczą w wyborach samorządowych 2014, przeprowadziliśmy internetową akcję, która miała na celu zachęcenie mieszkańców Poznania do uczestnictwa w wyborach.

Inne:

Schody nad Wartą – po dwóch latach zrealizowaliśmy pomysł pomalowania schodów. Choć z początku planowaliśmy odmienić oblicze schodów przy ul. Chwiałkowskiego, ostatecznie projekt Mai Wrońskiej został wcielony w życie na schodach przy Warcie. Oczekujemy na dalsze działania ZDMu w sprawie odbudowy wildeckich schodów.

Koduj dla Polski – Poznań – wspólnie z Fundacją ePaństwo zainicjowaliśmy ponowne spotkania poznańskiej grupy Koduj dla Polski, której celem jest szukanie informatycznych rozwiązań dla różnego rodzaju społecznych problemów. Niestety nie udało nam się utrzymać kontynuacji całej inicjatywy.

Apel o szybszą publikację projektu budżetu – wspólnie ze stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania zaapelowaliśmy do Pana Prezydenta Ryszarda Grobelnego o szybsze opublikowanie projektu budżetu Miasta Poznania, w celu jego dogłębniejszej analizy przed wyborami. Niestety nasz apel nie został wysłuchany.

Uwolnij Dyplom – w ramach akcji, której celem jest promocja prac dyplomowych, dotyczących różnego rodzaju kwestii miejskich, uwolniliśmy w 2014 kolejne 9 projektów, wśród których znalazły się m.in. pomysły dotyczące adaptacji terenów nadrzecznych czy niewykorzystanych działek w centrum Poznania.

2050 – w ramach akcji „Poznań w 2050. Jaki mógłby być? Jaki będzie?” opublikowaliśmy 4 prognozy autorstwa Pawła Kobryńskiego z Front Architects; Mariusza Wiśniewskiego, wówczas przewodniczącego Komisji Rewitalizacji RMP; Jakuba Głaza, krytyka architektury oraz Lecha Merglera ze stowarzyszenia Prawo do Miasta.

Zdjęcie: Tomasz Hena