Pawilon wystawienniczy przy ul. Piekary i Św. Marcin – Paula Mańkowska

23 czerwca 2014 Uwolnij dyplom

Projekt: Pawilon wystawienniczy przy ul. Piekary i Św. Marcin
Autor: Paula Mańkowska
Kierunek: Architektura i Urbanistyka PP
Rok obrony: 2014
Promotor: dr inż. arch. Hanna Michalak

Przedmiotem pracy jest projekt pawilonu wystawienniczego przy ul. Piekary i Św. Marcin w Poznaniu. Głównym zamysłem projektowym, który doprowadził do stworzenia prezentowanej formy pawilonu był pomysł stworzenia dwóch, silnie związanych ze sobą przestrzeni, podziemnej i nadziemnej. Strefę wystawienniczą projektowanego obiektu skumulowano w podziemiach. Decyzja taka wypływała z chęci wykorzystania naturalnego odcięcia podziemnych pomieszczeń od dopływu światła słonecznego. Doświetlenie pomieszczeń podziemnych światłem sztucznym, punktowym, w dużym stopniu wpływa na odbiór prezentowanej w nich ekspozycji, skupia wzrok odbiorcy na określonych przedmiotach i miejscach.

Kondygnacja zerowa obiektu doświetlona jest w dostatecznym stopniu i nie wymaga oświetlenia sztucznego w dzień. Na tym poziomie zaprojektowano wejście, wraz z poprzedzającym je punktem informacyjnym.

W pracy skupiono się przede wszystkim na wpisaniu projektowanego obiektu w krajobraz miejski poprzez formę nieingerującą w otoczenie, niebędącą jego dominantą ani konkurencją dla otaczającej go zabudowy. Kreowany budynek nadaje przestrzeni Poznania nową, nietuzinkową wartość kulturową, która w diametralny sposób odmienia charakter przestrzenny prezentowanego miejsca. Z szarego, pozbawionego klimatu placu, wyłania się skrawek miasta, który jest przyjazny dla ludzi, w którym chce się przebywać.