Pawilon wystawienniczy na Placu Wiosny Ludów – Rafał Dawlud

9 marca 2014 Uwolnij dyplom

wiz02

Autor: Rafał Dawlud
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2014
Promotor: dr inż. arch. Hanna Michalak

Tematem projektu było stworzenie pawilonu wystawienniczego na ekspozycje czasowe w centrum miasta Poznania wraz z zagospodarowaniem terenu.

Postanowiłem całkowicie zreorganizować dotychczasowy układ placu, aby stał się on atrakcyjny zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających Poznań. Ważnym elementem jest stworzenie miejsca w którym mogą odbywać się ekspozycje wystawowe, jednak jednym z moich priorytetów było nieograniczanie się tylko do tej jednej funkcji, ale również zapewnienie innych form aktywności w czasie między wystawami bądź też jako dodatek do aktualnie pokazywanej ekspozycji. W efekcie oprócz 2 sal wystawowych powstało miejsce na kino letnie oraz mała kawiarnia.

Sam pawilon to budynek niewielkich rozmiarów, wpisujący się w otaczającą przestrzeń, jednak nie dominujący jej. Starałem się stworzyć projekt będący uzupełnieniem otaczającej architektury, który wtapiałby się w bardzo różnorodną stylistykę pobliskich budynków. Usytuowany został jednak na osiach widokowych większych ulic, aby nie ginął w przestrzeni i mógł zostać bez problemu zauważony przez ludzi przebywających w okolicach placu Wiosny Ludów. Ponadto przez plac rozciągają się „macki” pawilonu, wpisujące się kierunkiem do pobliskich ulic, nadające placowi dynamikę. Stanowią one jednocześnie ławki, stojaki na rowery czy też w niektórych miejscach dają dodatkową ochronę przed słońcem. Na ich zakończeniach umiejscowione są tablice informacyjne mające dodatkowo zainteresować potencjalnych odwiedzających. Chciałem także wprowadzić elementy zielone do dość szarej, betonowej struktury otoczenia oraz zastąpić dotychczasowy zdewastowany trawnik atrakcyjnymi skwerkami zieleni. Zieleń wysoka otaczająca plac ma pozwolić odciąć się na moment od zgiełku miasta, dając możliwość relaksu i odpoczynku.

wiz03

funkcja2

zagosp2