Pawilon wystawienniczy na Placu Wiosny Ludów – Marcin Gęzikiewicz

23 lutego 2014 Uwolnij dyplom

wiz

Autor: Marcin Gęzikiewicz
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2014
Promotor: Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

Tematem pracy dyplomowej jest projekt pawilonu wystawienniczego na Placu Wiosny Ludów, wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego. Obszar projektu znajduje się w ścisłym centrum miasta będąc łącznikiem pomiędzy Starym Rynkiem, a ulicą Półwiejską. Należy stworzyć tu miejsce o formie czystej, niepróbującej konkurować z otaczającymi przedwojennymi kamienicami, które zachęciło by mieszkańców Poznania do zatrzymania się na chwilę na placu.

Całość projektu inspirowana była architekturą starożytną. Układ placu wytyczono na siatce podzielonej w złotych proporcjach. Wyznaczyła ona linie kompozycyjne wzdłuż, których uformowano trzy platformy, każda o innej funkcji. Pierwsza stanowi miejsce pamięci. Wskazano na niej lokalizacje pomnika wraz z polem jego ekspozycji. Druga pełni funkcje rekreacyjną z rampami i murkami tworzącymi skate park. Trzecia platforma przeznaczona jest na przestrzeń wystawienniczą. Zagęszczenie rzeźb i pomników na placu nawiązuje do forum rzymskiego, z pawilonem jako „świątynią sztuki” spinającym całe założenie.

Obiekt pawilonu łączy w sobie architekturę starożytną z modernizmem. Rytmiczne podziały na elewacji oraz wyniesienie budynku nieco wyżej czyni go podobnym do świątyni greckiej, natomiast przeszklona kubiczna bryła jest bezpośrednim odwołaniem do twórczości Miesa van der Rohe. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się schody będące elementem charakterystycznym placu, mającym szanse stać się miejscem spotkań mieszkańców Poznania.

PWL

PWL2

PWL4

PWL5

PWL6