Nasze uwagi do przebudowy odcinka ul. Chwiałkowskiego i schodów

26 listopada 2014 Nasze działania

Projekt ZDMu

Nasze uwagi do projektu odbudowy schodów między Górną a Dolną Wildą oraz przebudowy części ul. Chwiałkowskiego:

Bardzo cieszy uwzględnienie w projekcie schodów balustrad oraz specjalnych szyn dla rowerzystów. Zgłaszamy jednak istotną potrzebę utworzenia na schodach podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz wózków dla dzieci.

Jako element zwiększający bezpieczeństwo użytkowników schodów proponujemy zamontować u spodu środkowych balustrad światełka LED-owe, jak na tym zdjęciu.

Kategorycznie sprzeciwiamy się przewidzianemu w związku z realizacją remontu usunięciu istniejącej w otoczeniu schodów zieleni.

Obecnie, po lewej stronie schodów (patrząc od ul. Górna Wilda) rosną okazałe drzewa, których korony rozkładają się nad schodami, tworząc w okresie wegetacji urokliwy zielony tunel. Na przedstawionej do konsultacji wizualizacji, w ww. miejscu zaznaczone są wprawdzie drzewa, lecz są one znacznie mniejsze, oddalone od schodów, a ich korony nie sięgają nawet do balustrad. Wizualizacja sugeruje, a zdanie umieszczone na stronie ZDM: „Istniejąca zieleń zostanie usunięta, na skarpach zostanie posadzona zieleń niska” to potwierdza, iż planowana jest wycinka drzew znajdujących się tuż przy schodach, co znacznie osłabi wizualnie przestrzeń inwestycji oraz pozbawi Wildę kolejnego zielonego miejsca, których w tej dzielnicy i tak jest bardzo mało. Ponadto, przedstawiona wizualizacja, na której umieszczone zostały drzewa, w sytuacji planów ich wycięcia, jest nierzetelna i w jawny sposób wprowadza w błąd wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem uwag do projektu.

Raz jeszcze apelujemy więc o niewycinanie istniejącej zieleni oraz sugerujemy, by nowej zieleni przy schodach, której ilość powinna się zwiększyć w konsekwencji remontu, nie ograniczać wyłącznie do niskiej, ale by również uwzględnić uzupełnienie zieleni wysokiej.

Apelujemy także by od strony ul. Dolnej Wildy nie poszerzać jezdni na ul. Chwiałkowskiego, lecz stworzyć tam wspólną dla pieszych i kierowców przestrzeń (tzw. „shared space”), z pozostawieniem 5 miejsc postojowych dla samochodów od strony północnej oraz małą architekturą i zielenią. W ten sposób znacznie ułatwi się dostęp pieszych do schodów, a jednocześnie pozwoli na łatwiejsze zawracanie samochodów.

Historia schodów jest długa i kręta. Poczytaj więcej na ich temat…