Listopad smogowy

3 grudnia 2018 Bez kategorii

Władze miasta powinny jak najszybciej poważnie zabrać się za problem smogu. W listopadzie normy bardzo szkodliwego pyłu zawieszonego PM2.5 przekroczone były przez 2️⃣8️⃣ dni! ? To daje zaledwie 2 dni oddychania czystym powietrzem w miesiącu. 

Polska nie ma przyjętych dobowych norm dla PM2.5, a jedynie średnioroczne na poziomie 25 µg/m3. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mówią jednak, że dobowe stężenie PM2.5 nie powinno przekraczać 25 jednostek (i to nie częściej niż trzy dni w roku!), zaś stężenie roczne nie powinno być wyższe niż 10 µg/m3. ?

W listopadzie w Poznaniu średnia wartość PM2.5 wynosiła 47 µg/m3 (200% przekroczenia normy), a 25.11 podskoczyła do 85 µg/m3 (340% przekroczenia normy). ?

Czym jest pył zawieszony PM 2.5? To mikroskopijne drobinki, które zdaniem WHO są najbardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. ?‍⚕️

Długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2.5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.), gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi. ?

Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka, w stosunku do mieszkańca UE, jest krótsze o kolejne 1-2 miesiące. ☠️