Korespondencja z Panem Prezydentem cz. 3

8 grudnia 2012 Nasze działania

Od jakiegoś czasu prowadzimy korespondencję z Panem Prezydentem Ryszardem Grobelnym, która zaczęła się od prośby wsparcia realizacji zwycięskiego projektu w konkursie przeprowadzonym przez nas z okazji 1. rocznicy działania Ulepsz Poznań. Mimo pierwszej raczej krytycznej, a przynajmniej obojętniej postawy Pana Grobelnego względem naszych pomysłów, w październiku otrzymaliśmy kolejny list od Pana Prezydenta, tym razem nieco bardziej pozytywny. Jednocześnie Pan Grobelny odpowiedział na nasze pytania dotyczące wycinki drzew oraz nowych nasadzeń na obszarze Poznania, które pozwoliliśmy sobie w tym poście skomentować.

W analizie załączonych danych skupimy się na nasadzeniach nieleśnych, gdyż te interesują nas najbardziej. Wedle danych przesłanych przez Pana Prezydenta od roku 2007 do połowy 2012 wycięto w Poznaniu prawie 63 tysięcy drzew (nie wyszczególniono czy były to drzewa leśne czy nieleśne). W tym samym czasie dokonano 61,5 tysięcy nasadzeń kompensacyjnych, co oznacza, iż w tym zakresie bilans jest ujemny (1500 drzew). Szczęśliwie przez ostatnie 5 lat dokonano prawie 12,5 tysiąca nasadzeń dodatkowych o charakterze nieleśnym. To oznacza, iż na terenie Poznania, w ciągu ostatnich 5 lat, pojawiło się 11 tysięcy nowych drzew.

Na następne lata planowane jest posadzenie przez ZZM 300 nowych drzew rocznie, czyli o 200 mniej niż w ubiegłym roku, z tego zaledwie 60 w ścisłym centrum miasta. Co więcej, te 60 nasadzeń będzie wykonywanych w ramach rekompensaty za usunięte drzewa. Co to oznacza? ZZM w najbliższych latach nie posadzi w śródmieściu Poznania drzew w nowych lokalizacjach, a ogólna ilość nasadzeń spadnie w skali roku o prawie 50%.

Jeżeli chodzi o nasadzenia w pasach drogowych, to wedle załączonych danych ZDM od 2003 roku posadził 12 tysiące drzew, a w samym 2012 roku w Poznaniu ma się pojawić 2 tysiące nowych drzew, z czego 40 na terenie Starego Miasta.

Cieszy nas świadomość miejskich jednostek, iż potrzebne są nasadzenia na takich ulicach jak Długa, Żydowska, Ratajczaka, Kościuszki czy Taczaka. Mamy jednak nadzieję, iż określenie „w najbliższych latach” oznacza bardziej „najbliższych”, niż „latach.

Patrząc z perspektywy 10 lat wycięto w naszym mieście 88 tysięcy drzew, dokonano 81 tysięcy nasadzeń kompensacyjnych (ujemny bilans – 7 tysięcy) i dokonano 49,5 tysięcy nasadzeń dodatkowych (dodatni bilans – 42,5 tysięcy).

Analizując załączone dane można zapytać czy nieco ponad 42 tysiące nowych drzew w mieście, w przeciągu 10 lat, to dużo czy mało? Biorąc pod uwagę, że nasadzenia nieleśne, to także nasadzenia w parkach, te liczby nie powinny robić na nas większego wrażenia. Choć Poznań jest stosunkowo zielonym miastem, tabelki przesłane przez Pana Prezydenta nie przesłonią nam faktu, iż w Poznaniu nadal brakuje drzew w śródmiejskich pasach drogowych. Wystarczy przejść się Starym Miastem, Jeżycami czy Wildą by stwierdzić, iż przy wielu ulicach brakuje drzew. Oczywiście mamy liczne parki i zieleńce, ale nadal brakuje w naszym mieście drzew, które zazieleniłyby nasze ulice.

Uważamy również, iż zainteresowanie ze strony władz kwestią zaangażowania mieszkańców w edukację ekologiczną pozostawia wiele do życzenia. Zachęcamy poznańskich urzędników i polityków, by piękne hasła o „zielonej polityce” Poznania zamienić w rzeczywiste działania. Można to zrobić na wiele sposobów, chociażby poprzez przeprowadzenie akcji wspólnego sadzenie drzew.

W załączonym dokumencie przedstawione są również wszystkie inwestycje dotyczące tzw. stacjonarnych siłowni zewnętrznych. Lista 20 takich miejsc na terenie Poznania bardzo cieszy!

Dane dotyczące wycinki oraz nasadzeń
List Pana Prezydenta