KOPIUJ TEKST – KONSULTACJE – JEŻYCE

13 grudnia 2016 Bez kategorii

Szanowni Państwo,
uważam, że zmiany na ulicach Jeżyc są konieczne i nie powinny być odwlekane. Codziennie tysiące samochodów tylko przejeżdżają przez nasz fyrtel, zanieczyszczając powietrze, hałasując i utrudniając ruch mieszkańcom. Dodatkowo chodniki, skrzyżowania i miejsca postojowe są często skonstruowane tak, że piesi nie widzą nadjeżdżających pojazdów, przeciskają się między ścianami budynków i samochodami albo muszą chodzić po rozjeżdżonym, popękanym podłożu. Nasza wspólna przestrzeń jest całkowicie zdominowana przez potrzeby kierowców. Są one bardzo ważne, ale nie mogą przesłaniać potrzeb innych uczestników ruchu, na czele z pieszymi, a w szczególności osób starszych, dzieci czy osób poruszających się z wózkiem lub na wózku.

Do przedstawionych przez Państwa schematów mam następujące uwagi:

1. Wyniesione skrzyżowania, przejścia dla pieszych i strefy uspokojonego ruchu wskazane na schematach – wszystkie są bardzo potrzebne i w mojej opinii być wprowadzone jak najszybciej.

2. Rondo na ulicach Jeżyckiej i Poznańskiej – to świetny pomysł dla wszystkich, od pieszych czekających na trzech zmianach świateł po stojące tam w korkach auta.

3. Zmiany na ul. Mickiewicza, których projekt był już prezentowany wiele miesięcy temu – są bardzo dobrym pomysłem, jeżeli pozwolą na poszerzenie chodników i terenów zieleni, a już zwłaszcza dlatego, że podobno nie zmniejszają w ogóle liczby miejsc postojowych. Powinny też zmniejszyć tranzyt ulicą Sienkiewicza.

4. Odwrócenie kierunku ruchu na fragmencie ul. Sienkiewicza w wariancie 1 – to również bardzo dobry pomysł, skoro będzie można używać nowej ul. Prusa i Zwierzynieckiej. Ruch trasą Szamarzewskiego-Sienkiewicza jest bardzo uciążliwy dla mieszkających tam osób.

5. Ulica Św. Wawrzyńca.

Do czasu, gdy nie powstanie w wariancie Żeromskiego-Roosevelta, powinna być, moim zdaniem, ulicą obsługującą powstające osiedla mieszkaniowe i w żadnym wypadku nie powinna być ulicą służącą do przejeżdżania przez osiedle w celu ominięcia ulicy Bukowskiej lub Wojska Polskiego, pompującą ruch w ul. Kościelną. Dlatego bardzo proszę, aby jej fragmenty były jednokierunkowe i/lub aby wyjazdy i wjazdy w tę ulicę (połączenie jej z Żeromskiego i Kościelną) nie pozwalały na przejazd tranzytowy lub do niego zniechęcały.

6. Usunięcie przejazdu ulicą Dąbrowskiego na wprost przez Rynek Jeżycki
Moim zdaniem nie powinno być ono warunkowanie budową ulicy Św. Wawrzyńca. W wersji prowadzącej tylko do ul. Kościelnej ul. Św. Wawrzyńca nie może pełnić roli tranzytowej. Z kolei w komunikatach władz i w prasie nie ma na razie mowy o poprowadzeniu jej aż do ul. Pułaskiego – pewnie wydarzy się to więc za wiele lat. Tysiące pasażerów wsiadających i wysiadających tam z tramwajów i autobusów na nierówny bruk nie powinno czekać latami na zmianę, która zwiększy cokolwiek ich komfort (zakładam oczywiście, że pojawią się też lada chwila przystanki wiedeńskie), wyeliminuje spowalnianie tramwajów przez pojazdy stojące na tym fragmencie Dąbrowskiego oraz skręcające w Żurawia oraz da oddech Rynkowi Jeżyckiemu. Dodatkowo – w analizach na stronie ZDM widzę, że prowadzi tędy wiele tras tranzytowych.

Dlatego moim zdaniem ta zmiana powinna zostać wprowadzona po wykonaniu na sąsiednich ulicach zmian zabezpieczających je przed tranzytem i uciążliwościami (wyniesione skrzyżowania, strefy uspokojonego ruchu, zmiany kierunków). Taką zmianę można też wprowadzić testowo i zmierzyć jej efekty.

7. Zmiana kierunku ruchu na fragmencie ul. Słowackiego.

Jeżeli tej zmianie miałoby towarzyszyć wyłączenie z ruchu ul. Dąbrowskiego przy Rynku albo zakazanie skrętu z Kraszewskiego w prawo w Dąbrowskiego, wtedy fragment ulicy Słowackiego między Kraszewskiego a Prusa oraz Prusa między Słowackiego i Rynkiem Jeżyckim przyjmą o wiele większy ruch niż obecnie – pełniąc rolę łącznika między ul. Kraszewskiego i Dąbrowskiego oraz Kościelną. Czy to na pewno dobre rozwiązanie? Rozumiem, że ma ono ograniczać ruch tranzytowy, ale może ten sam cel można osiągnąć w inny sposób, np. miejscowo odwracając ruch w innym miejscu, jak w pierwotnej wersji fake yeezys wariantu 1 oraz przekształcając fragment Słowackiego między Kraszewskiego a Wawrzyniaka w woonerf? A może, jeśli wprowadzać to rozwiązanie, należy wynieść skrzyżowanie Słowackiego-Prusa i/lub wprowadzić strefę uspokojonego ruchu także na ul. Prusa?

Osobny efekt tej zmiany to usunięcie ostatniej ulicy, z której można skręcić w Kraszewskiego w lewo, co ma swoje zalety z perspektywy ruchu tranzytowego, natomiast wielu mieszkańców wyjeżdżających z Jeżyc zmusi do korzystania zamiast tego z ulic Prusa i Gajowej (Prusa-Zwierzyniecka-Gajowa-Bukowska), Prusa i Żurawia (Prusa-Żurawia-Poznańska-Kościelna-Dąbrowskiego) oraz Jackowskiego (Prusa-Zwierzyniecka-Jackowskiego-Polna).

Proponuję, aby tego typu zmianę wprowadzić także testowo, mierząc natężenie ruchu na różnych ulicach przed i po jej wprowadzeniu.

8. Przemianowanie fragmentu ul. Jackowskiego na zachód od Polnej na ulicę jednokierunkową w wariancie 3.
Uważam, że w wariancie 3 jest ono niepotrzebne i jedynie zwiększy ruch, zmuszając wielu mieszkańców do nadkładania drogi. Jeżeli jest to rozwiązanie podyktowane chęcią ograniczania ruchu tranzytowego, taki tam obecnie niemal nie występuje. Objazd tamtędy miałby sens tylko dla osób wyjeżdżających z Jeżyc w kierunku Ogrodów, aby ominąć korek na światłach Szamarzewskiego/Polna, ale w efekcie trafia się na bardzo trudny wyjazd z ul. Długosza w Szamarzewskiego – konieczność trudnego, ryzykownego wepchnięcia się na tę ulicę. Trwa to dłużej niż przejazd trasą Polna-Szamarzewskiego. Dodatkowo – motywacja do wszelkich objazdów tego typu zniknie kiedy tylko zniknie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Polna-Szamarzewskiego.

Proponowana zmiana ma więc sens jedynie wtedy, jeśli jednocześnie zmienia się kierunek ruchu na ul. Polnej – jak w wariancie 1. W Wariancie 3, moim zdaniem, należy ją koniecznie usunąć.

9. Należy umożliwić skręcanie w lewo z ulicy Dąbrowskiego w Przybyszewskiego, z Roosevelta w Poznańską oraz z Bukowskiej w Polną i Kraszewskiego.

Brak ww. relacji skrętnych powoduje, że część kierowców porusza się dziś ulicami lokalnymi zamiast ulicami układu głównego.

10. Testowe wprowadzanie rozwiązań.

Proponuję jak najwięcej rozwiązań – wyłączanie sygnalizacji, zmiany kierunków ruchu, wprowadzanie rond i stref uspokojonego ruchu – wprowadzać na próbę, wzorem rond na ul. Ratajczaka, tak by można zweryfikować modele i symulacje oraz pokazać wszystkim, co można zyskać i co ewentualnie stracić, kiedy się je wprowadzi.

11. Uwzględnianie wyników badań

Bardzo proszę, aby w trakcie konsultacji społecznych uwzględniano też wyniki wielu badań, które zrealizowano lub realizuje się na Jeżycach. Zbyt często dzieje się tak, że po tym jak wezmę udział w jakiejś ankiecie ulicznej albo internetowej następnie okazuje się, że nie miała ona znaczenia. Albo co gorsza – że większe znaczenie miało spotkanie, na którym panowała atmosfera wiecu albo głos osób, które krytykują wszelkie propozycje i całkowicie przeciwstawiają się idei zrównoważonego transportu.

Z góry dziękuję za uwzględnienie mojej opinii.

Z wyrazami szacunku,