Inkubator StartInPoland dla Poznania!

20 stycznia 2016 Nasze działania

startinpoznan

Podpisz apel do pana premiera Mateusza Morawieckiego i wszystkich członków Rady ds. Innowacji by siedziba Inkubatora StartInPoland znalazła się w Miasto Poznań. To wielka szansa dla naszego miasta i całego regionu.

>>> PODPISZ <<<

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju

Szanowny Panie Premierze!

My, mieszkańcy Poznania i Wielkopolski, przedsiębiorcy i pomysłodawcy, zwracamy się z apelem do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o ustanowienie w Poznaniu siedziby planowanego inkubatora technologicznego w ramach programu StartInPoland.

Przygotowywany przez Radę ds. Innowacyjności Polskiego Rządu program wspierania pomysłów biznesowych, stanowi wyjątkową szansę nie tylko dla zdolnych pomysłodawców, ale także dla firm i instytucji, które będą mogły z tych rozwiązań korzystać. Prężnie rozwijająca się gospodarka to poprawa jakości życia  dla każdego z mieszkańców miasta.

Uważamy, że stolica Wielkopolski jest idealnym miejscem do prowadzenia wszelkich działań, mających na celu wsparcie i promocję innowacyjności polskiej gospodarki. Poznań posiada duże ambicje i niewyczerpany kapitał twórczy i potrzebuje tylko impulsu, by móc przerodzić je w dojrzałe przedsiębiorstwa budujące konkurencyjną Polskę. Już teraz w Poznaniu działa i rozwija się jedna z najbardziej aktywnych w Polsce społeczności startupowych, a Miasto jeszcze w tym roku planuje stworzenie miejsca pracy i spotkań dla pomysłodawców i przedsiębiorców. Inkubator StartInPoland mógłby się zatem stać rozwinięciem lub uzupełnieniem podjętych już działań, w sposób znaczący zwiększając skalę oddziaływania.

Na biznesowej mapie Polski znajduje się kilka bardzo aktywnych miast, ale jest kilka powodów aby to właśnie w Poznaniu powstał planowany inkubator StartInPoland.

-> Przedsiębiorczość mieszkańców – pod tym względem Poznań zdecydowanie wyróżnia się w skali kraju. Liczba firm w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest po Warszawie najwyższa w Polsce.

-> Prężna społeczność – ludzie, firmy i instytucje działają pro bono na rzecz innych dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Środowisko ludzi zajmujących się biznesem i nowymi technologiami tętni w Poznaniu życiem. Wspólny kalendarz partnerów dostępny jest na stronie startup.poznan.pl.

-> Współpraca lokalnego samorządu ze środowiskiem biznesowym i technologicznym trwa już od 2012 roku. W 2014 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała Poznaniowi nagrodę za realizowaną przez Urząd Miasta Poznania i społeczność startupową inicjatywę Startup Poznań. Jest to projekt w ramach, którego wypracowywany jest program wsparcia dla młodych firm działających w oparciu o nowe technologie i realizowany jest między innymi przez działania, takie jak: organizacja szkoleń i konferencji, dedykowany serwis internetowy z kalendarzem wydarzeń oraz katalogiem partnerów i startupów, branżowy vlog, konkurs dla firm technologicznych, działania na rzecz społecznego i biznesowego wykorzystania danych publicznych miasta oraz działania promocyjne.

-> Liczba startupów – według przeprowadzonych przez fundację Startup Poland badań, w 2015 roku w Poznaniu działało 13% wszystkich polskich startupów co stanowi trzeci wynik w Polsce. Liczba powstających tutaj firm technologicznych, szybko się powiększa.

-> Sukcesy poznańskich firm – wyrażone udanymi wdrożeniami, wycenami, liczbą użytkowników czy zainteresowaniem nie tylko polskich funduszy inwestycyjnych. Warto tutaj nadmienić takie marki jak: Qpony.pl, Legimi, Jakdojade.pl, Okazjum.pl, IcPen czy Dice+. Lista jest dłuższa i można ją znaleźć na stronie startup.poznan.pl.

->Poznań jest liderem unijnego projektu „Gen-Y City”, którego celem jest realizacja działań związanych z diagnozą i wsparciem młodych, kreatywnych przedsiębiorstw jako sposobu na ożywienie centrum miasta.

-> Aglomeracja poznańska, po aglomeracji warszawskiej i GOPie, jest trzecim największym okręgiem przemysłowym w Polsce. Zróżnicowana struktura tutejszego przemysłu ułatwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

-> Poznań jest też jednym z kluczowych ośrodków akademickich w Polsce. Niemal ¼ mieszkańców Poznania stanowią studenci ponad 20 uczelni, od lat znajdujących się w czołówce ogólnopolskich rankingów. Poznańscy studenci przyjeżdżający do stolicy Wielkopolski z różnych części kraju i świata, stanowią olbrzymi potencjał i wartość dla miasta.

-> Sieć instytucji wspierających biznes i technologie – działają tu parki technologiczne, fundacje, stowarzyszenia, uczelniane, inkubatory przedsiębiorczości, największy w Polsce fablab, fundusze venture capital oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie będące areną wydarzeń przyciągających ludzi z całego świata.

-> Lokalizacja – dokładnie w połowie drogi pomiędzy europejską stolicą startupów – Berlinem, a stolicą Polski.

-> Wizerunek miasta startupowego – wg czytelników jednego z polskich serwisów branżowych mamstartup.pl, Poznań dwukrotnie zasłużył na miano najbardziej startupowego miasta w Polsce.

-> Obecność wielu nowoczesnych firm i korporacji nie tylko z branży IT, które zapewniają dostęp do wysoko wyspecjalizowanych pracowników  (Solaris, Volkswagen, Netguru, Wikia, Beyond, Cognifide, Redexperts, Allegro, Egnyte i wiele innych).

Biorąc więc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione argumenty, zachęcamy Rząd Rzeczpospolitej Polskiej do ulokowania siedziby planowanego inkubatora w Poznaniu. Lokalna społeczność poznańskich firm, instytucji i samorządu uzupełniona wsparciem w postaci planowanego przez Rząd inkubatora, z całą pewnością przyniesie korzyści nie tylko Poznaniowi, ale przede wszystkim całej polskiej gospodarce.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Sowa, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania,
Edgar Drozdowski, Stowarzyszenie Prawo do Miasta
Paweł Głogowski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
Piotr Danielewicz, Inicjatywa Startup Poznań

Zdjęcie: Tomek Hejna