Dlaczego w miastach potrzebna jest zieleń?

9 listopada 2011 Pomysły

Miesiąc temu amerykańska instytucja zajmująca się projektowaniem przestrzeni nie-tylko-miejskiej – The American Society of Landscape Architects wydała katalog 479 tzw. 'case studies', opisujących udane wdrożenie 'zielonej infrastruktury', której celem jest zbieranie deszczówki zanim ta spłynie do ścieków i stanie się zanieczyszczoną wodą.

Praca ASLA jest świetnym dowodem na to, że wprowadzanie roślinności do przestrzeni miejskiej jest nie tylko wskazane ze względu na estetyczne względy, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na poprawę miejskiego środowiska.

Istnieje wiele, bardziej lub mniej nowatorskich sposobów na wprowadzanie do miasta 'zielonej infrastruktury'. Wśród nich są m.in.:

– przydrożne sadzenie drzew lub innego rodzaju roślin,

Wprowadzanie tego typu rozwiązań niesie za sobą:

– oczyszczanie miejskiego powietrza,

– zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia u mieszkańców takich chorób jak astma,

– powstawanie miejskich oaz,

– a także tworzenie nowych miejsc pracy.

Wzorowym przykładem dobrego podejścia do „zielonej infrastruktury” jest Filadelfia, która wprowadziła w czerwcu tego roku tzw. „Clean Water Act”, mający na celu w ciągu najbliższych 25 lat oczyścić miejskie wody, m.in. po przez wprowadzanie wyżej wymienionych rozwiązań.

| Paweł Głogowski |