Debaty Obywatelskie

1 maja 2014 Nasze działania

Wszystkich mieszkańców Poznania serdecznie zapraszamy na Debaty Obywatelskie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO)!

Między 5 a 30 maja, odbędzie się 20 spotkań w ramach wszystkich poznańskich osiedli, podczas których będziemy zachęcać mieszkańców do udziału w PBO oraz informować o jego zasadach.

Przede wszystkim jednak chcemy stworzyć wspólnie z Wami tzw. Mapę Lokalnych Potrzeb, czyli listę priorytetowych inwestycji, które mogłyby zostać zrealizowane za pomocą PBO. Będzie to wskazówka dla wszystkich wnioskodawców oraz tzw. Zespołu Opiniującego, które projekty są ważne dla mieszkańców, a tym samym mają większą szansę na zwycięstwo w finałowej fazie PBO.

Facebook
Harmonogram i miejsca spotkań
Mapa debat
Zasady PBO 2015
Oficjalna strona PBO 2015

Zapraszamy do aktywnego udziału!

Priorytety mieszkańców zebrane podczas dotychczasowych debat:

MAPA POTRZEB LOKALNYCH

Morasko-Radojewo-Umultowo:

1. Szkoły i przedszkola
2. Miejsca integracji mieszkańców i rekreacji
3. Transport publiczny do kampusu
4. Stojaki rowerowe przy szkołach
5. Rozbudowa systemu rowerów miejskich
6. Trasa tramwajowa – Naramowice

Kiekrz-Krzyżowniki-Smochowice:

1. Zagospodarowanie terenów przy jeziorze – miejska plaża
2. Miejsca integracji mieszkańców
3. Czystość terenów nadrzecznych
4. Budowa systemu kanalizacji
5. Szosa Szamotulska – trasa pieszo-rowerowa
7. Ścieżka rowerowa do centrum
8. Park zielony na obszarze ul. Wilków Morskich i ul. Ks. Nawrota

Strzeszyn-Podolany:

1. Połączenie komunikacyjne Strzeszyn – Podolany – Śródmieście:
– Droga pieszo-rowerowa ul. Koszalińska – Golęcińska
– Droga pieszo-rowerowa ul. Druskiennicka – Podolańska
2. Przedszkole modułowe okolice Jasielskiej/Wergiliusza (Podolany/Strzeszyn)
3. Ułatwienia dla komunikacji pieszej i rowerowej:
– Połączenie brakujących odcinków ścieżek
– Chodnik i ścieżka rowerowa na ul. Hezjoda
– Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż ul. Wańkowicza
– Połączenie ul. Jasielskiej z Lutycką
– Chodnik do przychodni lekarza rodzinnego na Podolanach
4. Miejsca integracji mieszkańców:
– Skate-park na Strzeszynie
– Odbudowa filii biblioteki na Podolanach
– Teren rekreacji dla młodzieży przy ul. Druskiennickiej
5. Prace koncepcyjne nad projektem kanalizacji, chodników i ulic – Podolany
6. Infrastruktura – wiaty przystankowe, kosze na śmieci i zieleń w pasach drogowych
7. Animacja wszystkich grup wiekowych dot. aktywnego trybu życia (np. trener osiedlowy dla dzieci)
8. Utworzenie ścieżki biegowej
9. Praca koncepcyjna linii tramwajowej Strzeszyn

Jeżyce-Ogrody:

1. Dom Tramwajarza – stworzenie domu kultury
2. Koncepcja rewitalizacji Rynku Jeżyckiego
3. Modernizacja ul. Dąbrowskiego
4. Modernizacja ul. Kościelnej – aleja spacerowa
5. Budowa parkingów przy szpitalach i szkołach – Ogrody / Szamotulska – Szpitalna
6. Remont ul. Szpitalnej
7. Rewitalizacja Starego Zoo
8. Toaleta dla psów ul. Słowackiego
9. Rewitalizacja ul. Kraszewskiego (odcinek: ul. Szamarzewskiego – Dąbrowskiego)
10. Stworzenie miejsca rekreacyjnego dla młodzieży/integracji mieszkańców
11. Plac Waryńskiego – rewitalizacja
12. Kontrapasy + ścieżki rowerowe
13. Przystanek wiedeński przy Rynku Jeżyckim
14. Programy przeciwko uzależnieniom

Ławica-Wola:

Sołacz-Winiary:

1. Rozwój sportu i rekreacji na terenie zachodniego klina zieleni z uwzględnieniem ochrony przyrody
2. Budowa/rozbudowa kompleksu sportowego na Golęcinie
3. Rozbudowa kortów tenisowych dla potrzeb sportowego rozwoju dzieci
4. Trenerzy/opiekunowie sportowi – tenis
5. Ochrona przyrody, w tym czystości wód
6. Zagospodarowanie Rusałki i terenów wokół dla celów rekreacji
7. Ścieżki rowerowe – rozbudowa, uzupełnienie, połączenie Sołacza i Winiar
8. Ścieżki pieszo-rowerowe wzdłuż Alei Wielkopolskiej (renowacja nawierzchni)
9. Kładka pieszo-rowerowa na wysokości ul. Nasiennej
10. Kładka nad Bogdanką pod PST
11. Stacja naprawcza dla rowerów
12. Budowa systemu kanalizacji deszczowej na Sołaczu
13. Zagospodarowanie Parku Wodziczki
14. Uporządkowanie Doliny Wierzbaka
15. Plac zabaw na Golęcinie (+ siłownie zewnętrzne)
16. Parki, tereny zielone na Golęcinie
17. Ochrona/renowacja chatki przy Meridianie
18. Trener/opiekun dla psów przy Parku Sołackim

Stare i Nowe Winogrady:

Sport i rekreacja:

1. Pływalnia – Osiedle Zwycięstwa
2. Winogradzki Park Sportu i Rekreacji – Osiedle Zwycięstwa
3. Całoroczny obiekt sportowy (TKKF) + ścieżki sportowo-spacerowe
4. Skate Park – Posnania
5. Sfinansowanie trenera tenisa dla dzieci
6. Hala sportowa – os. Pod Lipami

Infrastruktura rowerowa:

7. Patrole rowerowe na terenach osiedli
8. Sieć punktów naprawy rowerów
9. Liczniki rowerowe na głównych szlakach
10. Lustra w tunelach PST
11. Wiaty rowerowe przy każdej szkole
12. Miasteczko rowerowe – plac do nauki jazdy rowerem – os. Zwycięstwa

Ruch pieszy:

13. Remont chodnika ul. Murawa, ul. Solidarności do ul. Lechickiej
14. Kładka na PST – ul. Nasienna
15. Przejście dla pieszych na wys. CH Plaza
16. Chodnik – ul. Za Cytadelą do Armii Poznań

Ruch samochodowy:

17. Fotoradary na ul. ks. Mieszka i ul. Szelągowskiej
18. Lewoskręt z ul. ks. Mieszka w ul. A. Hercena
19. Miejsca parkingowe – Cytadela

Ochrona środowiska / tereny zielone / zwierzęta:

20. Ochrona zwierząt na Cytadeli (sarny, jeże, jerzyki itd.)
21. Wieże lęgowe dla jerzyków
22. Kosze na psie odchody (TKKF, Cytadela, ul. Szelągowska)
23. Tor przeszkód i trener dla psów – Cytadela
24. Doświetlenie Cytadeli
25. Oczko wodne na Cytadeli
26. Odnowienie rzeźb na Cytadeli

Inne:

27. Festiwal murali na osiedlach
28. Badanie termowizyjne budynków
29. Festiwal sterowców
30. Ścianka wspinaczkowa na bunkrze
31. Giełda niepotrzebnych mebli
32. Muzeum Telekomunikacji RTV
34. Integracyjny plac zabaw – Cytadela
35. Toalety na bulwarze – ul. Szelągowska
36. Mała architektura – ul. Szelągowska
37. Ścianka wspinaczkowa – os. Zwycięstwa
38. Interaktywny plac zabaw – Wichrowe Wzgórza
39. Dzienny dom pobytu seniora
40. Koncepcja kanalizacji deszczowej

Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria / Główna / Warszawskie-Pomet-Maltańskie:

1. Cmentarz dla zwierząt
2. Winda pod przejściem podziemnym na rondzie Śródka dla osób niepełnosprawnych, wózków z dziećmi, rowerów
3. Modernizacja ul. Suchej
4. Odtworzenie szkółki rowerowej – Park Tysiąclecia
5. Trenerzy osiedlowi na kompleksach sportowych
6. Przejazd dla wózków, rowerów – Tunel Łomżyński

Antoninek-Zieliniec-Kobylepole:

1. Drogi rowerowe
2. Plac gier i zabaw dla dzieci
3. Siłownia i miejsce spotkań dla seniorów
4. Renowacja istniejących chodników i ścieżek
5. Bezpieczne przejścia do instytucji publicznych, np. szkół
6. Zorganizowanie zajęć dla seniorów, np. kursy komputerowe
7. Pole golfowe/tenisowe + trenerzy
8. Oczyszczenie cieków rzeki Cybiny + wybudowanie mariny
9. Miejsca na ogniska / pola piknikowe
10. Utworzenie ścieżki ekologicznej
11. Mobilne muzeum – historia Kobylegopola

Junikowo-Kwiatowe:

1. Chodniki przy ul. Malwowej
2. Siłownia dla seniorów
3. Animator kulturalno-sportowy

Stare Miasto:

1.Plac Wolności
– Ławki
– Śmietniki
– Uzupełnienie/zagospodarowanie zielni (drzewa, donice), szczególnie na odcinku Pl. Wolności – Okrąglak i przy Arkadii;
– oświetlenie płyty placu (lampy, oświetlenie dolne)
– Kontrapasy oznakowane pochylnymi tabliczkami/klombami/drzewami
2, Bezpieczeństwo przy szkołach (przejścia dla pieszych, dodatkowe oznakowania)
3. Dodatkowe przejścia dla pieszych:
– ul. św. Marcin – przy ul. Garncarskiej; przy ul. Dworcowej
– przy Poznań City Center (na poziomie jezdni)
4. Oznakowanie przejść tymczasowych przy Kaponierze (na czas remontu)
5. Uspokojenie ruchu, ułatwienia dla pieszych/rowerzystów
6. Problem odcięcia Starego Miasta od Wildy (brak łatwych przejść dla pieszych/wózków/niepełnosprawnych)
7. Poprawa organizacji ruchu przy Galerii MM (priorytet dla pieszych + przeniesienie wjazdu na parking na drugą stronę galerii)
8. Poprawa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Roosevelta – wg obowiązujących standardów, teraz jest kolizyjna
9. Kontrapasy (szczególnie ul. Ratajczaka)
10. Przystanek tramwajowy na ul. Św. Marcin/Ratajczaka
11. Zieleń miejska – wszędzie gdzie jest to możliwe, bardzo duży deficyt/silna potrzeba (szczególnie wzdłuż ulic, szczególnie róg ul. Gwarna/św. Marcin, Kazimierza Wielkiego)
12. Place zabaw: w Parku Chopina (odtworzenie dawnej lokalizacji), w Parku Moniuszki (+ pochylnia dla wózków);
13. Ogród Jordanowski – wsparcie finansowe/rewitalizacja; pomysł utworzenia Parku Nauki
14. Remonty chodników
15. Oświetlenie parku między mostami (Park im. T. Mazowieckiego)

Grunwald Południe-Grunwald Północ-Stary Grunwald:

1. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Marcelińskiej (odc. Przybyszewskiego – Grochowska), (brak możliwości legalnego zjazdu ze ścieżki rowerowej przy ul. Przybyszewskiego)
2. Większa liczba ławek
3. Skrzynki na worki i kosze na psie odchody (Stary Grunwald)
4. Poidełka dla mieszkańców i zwierząt
5. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim (ul. Bułgarska/Ptasia) np. budowa basenu
6. Rewitalizacja skweru na narożniku ul. Grunwaldzka/Grochowska
7. Rewitalizacja skweru im. Prof. Ziółkowskiego
8. Budowa Rowerowej Trasy Grunwaldzkiej: południowa strona ul. Węgorka -> Ronda Jana Nowaka – Jeziorańskiego -> ul. Ułańska; jednokierunkowa droga rowerowa: ul. Ułańska – ul. Matejki;
9. Kontrapas rowerowy w ciągu ul. Rycerskiej
10. Zagospodarowanie części terenów przekazanych przez AWF Uniwersytetowi Medycznemu; wykorzystanie tzw. baraków AWFu na budowę Centrum Integracji Międzypokoleniowej
11. Brak miejsca spotkań/integracji mieszkańców np. biblioteki

Rataje-Chartowo-Żegrze:

1. Budowa Rataje Parku
2. Wybiegi dla psów (Polanka, Żegrze, Chartowo)
3. Teren spacerowo-parkowy (os. Orła Białego)
4. Pawilony rekreacyjne dla seniorów
5. Modernizacja przystanków tramwajowych pod kątem dostosowania do osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci (os. Tysiąclecia, os. Lecha)
6. Modernizacja obiektów fortecznych (IIA)
7. Droga pieszo-rowerowa do M1
8. Dofinansowanie programu: Trener osiedlowy w okresie letnim
9. Młodzieżowy Dom Kultury

Górczyn-Fabianowo-Kotowo-Świerczewo:

1. Zagospodarowanie terenu Szacht na tereny sportowe i rekreacyjne (budowa kąpieliska, placu zabaw)
2. Oświetlenie ulic: Podmokłej, Sycowskiej, Sempołowskiej, Piargowej
3. Ścieżki rowerowe: wzdłuż. ul. Opolskiej; Górczyn -> ul. Ściegiennego/Arciszewskiego
4. Fort IX (Świerczewo – Górczyn) – zagospodarowanie na teren zielony + budowa skateparku
5. Brak miejsca spotkań i integracji mieszkańców np. domu kultury
6. Brak ośrodka zdrowia
7. Kanaliza burzowa na Świerczewie i na Górczynie (ul. Obrzańska)
8. Uspokojenie/uporządkowanie ruchu samochodowego
9. Naprawa chodników na Górczynie
10. Pętla autobusowa przy ul. Opolskiej (przebudowa/rozbudowa)
11. Budowa kortu tenisowego i boiska do piłki nożnej przy ul. Buczka

Św. Łazarz:

1. Rewitalizacja skwerów zieleni, parków,
2. Wykorzystanie pływalni w Parku Kasprowicza na cele rekreacyjne
3. Siłownia na wolnym powietrzu
4. Place zabaw
5. Ścieżki rowerowe, np. ul. Głogowska
6. Muzeum Łazarza
7. Rewitalizacja kamienic, Rynku Łazarskiego
8. Remonty chodników
9. Bezpośrednie połączenie tramwajowe ze Starym Browarem
10. Wybiegi dla psów
11. Przejście dla pieszych, ul. Głogowska na wys. ul. Winklera
12. Upiększenie ulic (np. Głogowska)
13. Tor do buli
14. Skate Park
15. Zwiększenie znaczenia Parku Kasprowicza i Rynku Łazarskiego w świadomości poznaniaków
16. Zazielenienie mniejszych ulic

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo-Szczepankowo-Spławie-Krzesinki:

1. Rondo na krzyżówce ul. Szczepankowo/Skibowa
2. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Ostrowskiej od ul. Spławie do ul. Tarnowskiej
3. Budowa sali gimnastycznej
4. Budowa boiska Orlik ze zintegrowanym zabaw + animator
5. Przyrządy do ćwiczeń rozmieszczone na trasach rowerowych + ławki, kosze

Głuszyna-Starołęka-Minikowo-Marlewo:

1. Chodnik od ul. Babickiej – ciąg pieszo-rowerowy
2. Park Strzeleckiego w Głuszynie – rewitalizacja, odtworzenie
3. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ul. Głuszyna-Daszewicka do granic miasta
4. Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Głuszyna do ul. Starołęckiej
5. Zewnętrzne siłownie
6. Boiska sportowe np. do koszykówki

Wilda-Zielony Dębiec:

1. Zagospodarowanie terenu po byłych ogródkach działkowych (ul. Dolna Wilda/Kasztanowa/Orzechowa) z przeznaczeniem na park (całość – 5 hektarów)
2. Deptak Dębiec – II etap remontu
3. Zieleń:
– rewitalizacja, odnowa, ochrona, uzupełnienie, nowe nasadzenia: drzewa wysokie, krzewy, trawa, krzaki;
– ochrona drzew (szczególnie starych) nowo zaprojektowanym meblem miejskim (np. ochrona + ławka);
– oczyszczenie drzew ze śmieci
– zabezpieczenie słupkami terenów zielonych (trawy wzdłuż chodników, skwerów – które obecnie są rozjeżdżane przez samochody)
4. Zagospodarowanie na park/trakt spacerowy zielonego terenu Wolnych Torów – wzdłuż ul. Roboczej (na północ od ul. Kosińskiego)
5. Kładka łącząca Wildę z Łazarzem (Teren Wolnych Torów)
6. Sprzeciw wobec rozbudowy/modernizacji ul. Roboczej pod kątem dojazdu autobusów do planowanej bazy autobusowej
7. Ruch rowerowy:
– Drogi rowerowe
– Kontrapasy dla rowerów wzdłuż ulic jednokierunkowych
– Nowe stacje rowerowe roweru miejskiego
– Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krakowska – Królowej Jadwigi – do Parku Jana Pawła II
8. Uspokojenie ruchu – wprowadzenie strefy Tempo 30 wokół Rynku Wildeckiego i ulic pobocznych
9. Zmniejszenie liczby słupów ze znakami drogowymi
10. Uporządkowanie parkowania (wyznaczenie miejsc parkingowych oznaczeniami pionowymi i poziomymi z jednoczesnym zakazem parkowania w miejscach pozostałych)
11. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi – Górna Wilda/ Półwiejska (poszerzenie przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe)
12. Park Jana Pawła II:
– Rozwój infrastruktury rekreacyjno – kulturalnej
– Flowpark
– Chwytotablica
– Fontanna, wodotryski z ziemi
– Rozdzielnica prądu
13. Remonty chodników
14. Mała architektura (w tym ławki) na zazielenionych ulicach
15. Kosze na śmieci z uchwytami na worki na psie odchody
16. Wierzbięcice – zmiana systemu parkowania + zieleń i mała architektura
17. Połączenie Górnej i Dolnej Wildy – przyspieszenie remontu schodów
18. Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Saperskiej
19. Betonowe słupy ogłoszeniowe dostępne za darmo w kilku miejscach Wildy
20. Dzielnicowy Dom Kultury (okolice Rynku Wildeckiego)
21. Wsparcie Miejskiego Domu Kultury nr 1 – przywrócenie świetności, intensyfikacja działań sportowych
22. Zagospodarowanie Stadionu Szyca – na park
23. Modernizacja i rozszerzenie funkcjonalności Rynku Wildeckiego (przebudowa straganów, funkcje wypoczynkowe, kulturalne)
24. Program edukacyjno–zdrowotny w szkołach (profilaktyka – zdrowy kręgosłup)
25. Parking przy szpitalu HCP
26. Organizacja corocznego osiedlowego festynu letniego

Naramowice:

Komunikacja:
1. Poprawa komunikacji wzdłuż ul. Naramowickiej
2. Budowa ul. Nowej Naramowickiej wraz z transportem publicznym (linia tramwajowa)
3. Kanalizacja deszczowa wzdłuż ul. Naramowickiej wraz z budową kolektora
4. Chodniki wzdłuż ul. Naramowickiej i ulic dochodzących
5. Chodnik wzdłuż ul. Rubież
6. Przebudowa skrzyżowania ul. Naramowicka/Lechicka

Leśniczówka (ul. Naramowicka/Umultowska/Bożywoja):
7. Rewitalizacja Leśniczówki i udostępnienie jej mieszkańcom
8. Wyznaczenie opiekuna Leśniczówki
9. Budowa kładki pieszo – rowerowej do Czerwonaka na wysokości Leśniczówki

Szkoły i przedszkola:
10. Budowa gimnazjum
11. Rozbudowa szkół podstawowych nr 35, 60 i 48
12. Budowa nowego przedszkola i rozbudowa przedszkola nr 16
13. Odzyskanie przez Szkołę Podstawową nr 35 lokalu używanego przez MOPR

Zieleń miejska:
14. Skwery i parki na terenie miejskim
15. Park rekreacyjno–sportowy na obszarze: ul. Jasna Rola – Os. Łokietka wraz z małą architekturą
16. Żurawiniec – ochrona przed ruchem samochodowym i zabudową
17. Uporządkowanie i dbałość o porządek terenu przy Os. Łokietka (ul. Łużyckiej) tj. terenu pod Nową Naramowicką
18. Przedłużenie Wartostrady w kierunku północnego Poznania wraz ze ścieżką biegową

Inne:
19. Rozbudowa sieci stacji rowerowych
20. Budowa samoobsługowej stacji naprawy rowerów
21. Budowa ośrodka – domu kultury + trener, świetlica/pracownia jako miejsce spędzania wolnego czasu przez młodzież
22. Mobilizacja władz w celu budowy nowej Naramowickiej
23. Oświetlenie punktowe szczególnie przy ul. Jasna Rola
24. Wyznaczenie miejsc na terenach miejskich pod drobny handel, usługi – ryneczek
25. Festiwal murali np. na wiadukcie kolejowym nad Wartą
26. Wybieg/wybiegi dla psów m.in. ul. Jasna Rola / Os. Łokietka / Żurawiniec
27. Siłownie zewnętrzne
28. Basen osiedlowy
29. Zagospodarowanie pod park Fortu V + mała architektura i punkty gastronomiczne
30. Utworzenie ścieżki rekreacyjno-historyczno-dydaktycznej między Fortem V a IVa
31. Marina nad Wartą
32. Odtworzenie starego, zabytkowego młyna w okolicy Wilczego Młyna
33. Rewitalizacja / inwentaryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach
34. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Naramowickiej
35. Uporządkowanie reklam / nośników reklamowych
36. Podniesienie kwoty budżetu obywatelskiego do 10% budżetu miasta
37. Ocieplenie budynków szkół i przedszkoli
38. Doposażenie szkół w ekologiczne źródła energii np. solary
39. SP 35 – budowa boiska z bieżnią
40. SP 48 – budowa sali gimnastycznej + przekazanie przez miasto dwóch działek na rzecz szkoły
41. Harmonizacja osiedla z istniejącym parkiem naukowo – technologicznymi i uniwersytetem
42. Organizacja festynów osiedlowych
43. Mini Centrum Kopernika przy parku naukowo – technologicznym
44. Kino letnie (odtworzenie muszli koncertowej w parku przy hotelu Naramowice)
45. Uporządkowanie terenu między ul. Lechicką / Sarmacką / Madziarską
46. Dodatkowy pas lewoskrętu z ul. Naramowickiej w Lechicką w kierunku Warszawy

Jana III Sobieskiego i Marysieński-Piątkowo:

1. Kompleksowy program aktywizacji/integracji/rehabilitacji seniorów
2. Skwer/minipark na terenie przy przystanku przy ul. Stróżyńskiego/Wilanowskiej (Osiedle Marysieńki) z ogrodzeniem, małą architekturą
3. Siłownie zewnętrzne
4. Zewnętrzny kompleks sportowy dla młodzieży
5. Tworzenie miejsc i obiektów pamięci historycznej
6. Teren/opiekun sportowy dla młodzieży

Często zadawane pytania:

1. Czy można składać wiele wariantów cenowych jednego wniosku?

Odp.: Nie. Był to zeszłoroczny casus „Sportowego Golaja”, który przedstawił w jednym projekcie 4 warianty. W konsekwencji, nie do końca było wiadomo, który traktować jako wiodący. Lepiej więc przygotować jeden projekt i zastrzec, że w zależności od zakresu kwota może ulec zmianie.

2. Co oznacza kryterium: „możliwość realizacji”?

Odp.: Ocena należy do Urzędu Miasta. Zwykle dotyczy to projektów niedorzecznych. Urząd zapewnia, że chodzi o minimalną liczbę projektów, które są całkowicie abstrakcyjne.

3. Problem czasu realizacji zadań, czyli projekty rozłożone na kilka lat. Czy takie projekty mogą być realizowane w ramach PBO?

Odp.: Tak. Tej kwestii dotyczy jeden z ostatnich punktów w Zasadach do PBO15: „Realizacja zadań może przekroczyć jeden rok budżetowy”. Najlepszym tego przykładem jest ścieżka rowerowa na Podolanach i Strzeszynie, a także przytulisko dla bezdomnych. Grunt, żeby zadanie nie przekroczyło 8 mln zł.

4. Czy będzie dostępny gotowy formularz zgody rodziców dla osób poniżej 18 roku życia? W jaki sposób będzie weryfikowana zgoda rodziców w przypadku głosowania internetowego?

Odp.: Tak, będzie przygotowany. W przypadku głosowania internetowego weryfikacja odbywać będzie się na zasadzie oświadczenia. Rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

5. Czy jest ograniczenie liczby znaków w formularzu internetowym? Czy są ograniczenia dotyczące formatu załączników np. tylko „pdf”?

Odp.: Tak, istnieje ograniczenie do 600 znaków. Można jednak rozszerzyć opis projektu w załącznikach, które muszą być w formacie: doc, docx, rtf, xls, txt, pdf, png, jpg, bmp, gif, tif.

6. W jaki sposób będą prezentowane na stronie internetowej wybrane do głosowania projekty?

Odp.: Będzie to skrót projektu (opis), który będzie można rozwinąć.

7. Czy wnioskodawca może, po wybraniu jego projektu do głosowania, przygotować dodatkową prezentację służącą lepszej prezentacji?

Odp.: Nie, chyba, że zamieści ją na etapie składania wniosku w załączniku. Wnioskodawca będzie mógł promować swój projekt potem w dowolnej formie, ale nie ma możliwości uzupełniania wniosków tuż przed głosowaniem.

8. Kiedy mieszkańcy dostaną informację o wyborze finałowych projektów?

Odp.: Urząd Miasta będzie dążył do tego, by było to przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem głosowania.

9. Czy można drukować/robić własne formularze zgłoszeniowe, z uwzględnieniem wszystkich pól?

Odp.: Tak, można. Łatwiej jednak pobrać formularz tutaj.