Centrum Kultury na Wzgórzu św. Wojciecha – Agnieszka Michalska

5 czerwca 2013 Uwolnij dyplom

elewacja

Autor: Agnieszka Michalska
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Rok obrony: 2012

Celem pracy magisterskiej było stworzenie projektu Centrum Kultury na Wzgórzu św. Wojciecha. Działka, na której ma stanąć obiekt znajduje się w centrum Poznania, na narożniku ulicy Działowej i Solnej. Teren ten przylega do Wzgórza Św. Wojciecha – z zabytkowym Kościołem św. Józefa i Klasztorem Karmelitów Bosych na szczycie, a po przeciwległej stronie Kościołem św. Wojciecha.

Na formę Centrum Kultury ogromny wpływ miał kontekst miejsca, zespół urbanistyczno – architektoniczny śródmieścia Poznania wpisany do rejestru zabytków. Budynek umiejscowiony został we wschodniej części działki, wynika to z naturalnego uformowania wzgórza. Wschodni fragment działki tworzy pas, kontynuację osi kompozycyjnej od Alei Marcinkowskiego do Kościoła św. Józefa.

Wygląd elewacji w głównej mierze określają dwa kolory – szary i rdzawy. Beton architektoniczny został użyty jako tło dla otaczającej go przyrody oraz zabytkowego sąsiedztwa. Dla kontrastu z betonową okładziną zastosowano stal kortenową. Użycie tego materiału odnosi się do historii i ma przywołać „genius locci” tego miejsca. Stal korten zastosowana została w dwojaki sposób – na elewacji wschodniej i południowej jako rozciągnięta siatka cięto – ciągniona oraz w postaci okładziny przy wejściach do budynku. Połączenie szarości betonu z barwą kortenu, nie zdominuje zastanego krajobrazu, a sprawi, że architektura obiektu w historycznym miejscu będzie odczytywano jako nowatorska i współczesna.

makieta_zag1

makieta_zag2