Centrum Integracyjno-wystawiennicze – Rafał Stabryła

18 grudnia 2015 Uwolnij dyplom

3

CIW Poznań – Centrum Integracyjno-wystawiennicze
Autor: Rafał Stabryła
Uczelnia: Politechnika Poznańska , Wydział Architektury
Promotor: Dr inż. arch. Piotr Zierke

Główne założenia:

2

Rezultatem pracy projektowej jest zespół dwóch obiektów, zaprojektowanych z myślą o aktywizacji przestrzeni placu Wiosny Ludów w Poznaniu oraz otoczenia – parku, sąsiadującej zabudowy. Projektowane założenie kreuje na nowo przestrzeń placu czyniąc go miejscem szczególnym na siatce szlaków turystycznych Poznania tak, aby odzyskało dawną historyczną rolę głównego węzła komunikacyjnego w najbliższym otoczeniu. Projektowana koncepcja zawiera rozwiązania umożliwiające uporządkowanie przestrzeni oraz komunikacji na placu i wokół niego, mogące wpłynąć na społeczne relacje mieszkańców.

Etymologia liternictwa:

4

Idea wzoru typograficznego na szklanej elewacji Centrum Integracyjno-wystawienniczego nawiązuje do liternictwa miast partnerskich miasta Poznania. Wyselekcjonowanie trzech wielokulturowych ośrodków społeczno-urbanistycznych: węgierskiego Győr, fińskiego Jyväskylä oraz chińskiego Shenzhen umożliwi rozwój samorządów, pomoc przedsiębiorcom w nawiązaniu bezpośredniej współpracy w wielu dziedzinach jak również posłuży edukacji młodzieży szkolnej, studentów i artystów. W przestrzeniach wystawienniczych wewnątrz obiektu możliwa jest prezentacja oraz promocja miast w postaci projekcji cyfrowych, wystaw oraz ścieżek dydaktycznych.

Analizy:

6

Transformacja placu ma na celu utworzenie publicznie dostępnej przestrzeni, posiadającej moc skupiania ludzi. Lokalizacja projektu została wyznaczona na podstawie analiz oraz obserwacji terenu. Obiekt poprzez nacisk spowodowany napływem ludności z głównych szlaków pieszych przybiera formę trójkątną, a dzięki wewnętrznemu trzonowi komunikacyjnemu tworzy pewnego rodzaju turbinę która „zasysa użytkownika” i wystrzela w wybranym kierunku.

1 5

21