Centrum Edukacji Przyrodniczej – Przemysław Tomczak

24 września 2012 Uwolnij dyplom

Autor: Przemysław Tomczak
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2012

Ogród botaniczny w Poznaniu od kilkudziesięciu lat stanowi nie tylko ważny obszar prowadzenia badań naukowych, ale też jest miejscem wypoczynku i spacerów mieszkańców miasta. Obecna baza naukowa daleko odbiega od wysokich standardów tego typu obiektów na świecie. Projekt Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z nową Bazą Naukową ma za zadanie rozwiązać obecne problemy funkcjonalno-przestrzenne i stać się jedną z atrakcji miejskich.

Ogród Botaniczny znajduję się w pobliżu ważnego węzła komunikacyjnego „Pętla Ogrody”, w odległości 3 km od ścisłego centrum Poznania. Teren działki projektowanego kompleksu usytuowany jest w południowej części ogrodu z wjazdem technicznym od ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego. Głównym założeniem projektowym jest powiązanie różnych funkcji (m.in. administracyjnych, naukowo-badawczych, usługowych i rekreacyjnych) podporządkowując się przy tym istniejącym układom historycznych ścieżek i charakterowi Ogrodu.

Dzięki rozbiciu obiektu, schowaniu części funkcji poniżej poziomu terenu i zastosowaniu dachów pokrytych trawą bryła budynku wtapia się w otoczenie, nie konkurując z Ogrodem i istniejącymi pawilonami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom cały kompleks jest przyjaznym środowisku. Budynki wykorzystują naturalną energię (słońca i wiatru) i spełniają większość kryteriów wyznaczonych przez budowlane certyfikaty ekologiczne (LEED, Breem). Oś na której oparte jest założenie prowadzi zwiedzających przez szereg atrakcji począwszy od sali multimedialnej, palmiarni, rhizarium, mini oceanarium a skończywszy na interakcyjnym centrum edukacyjnym.

Centrum Edukacji Przyrodniczej to budynek którego funkcjonowanie porównać można do żywego organizmu – pracuje bowiem przy maksymalnej wydajności i minimalnym oddziaływaniu na środowisko. Natura jest najoszczędniejszym i najbardziej ekologicznym architektem. Rośliny są harmonijnie rozmieszczone w cyklach energetycznych i materiałowych, optymalnych dla lokalnych warunków. Centrum Edukacji Przyrodniczej odpowiada na potrzeby funkcjonalno-przestrzenno-społeczne, nie będąc zwykłą budowlą, ale współgrającą i komplementarną częścią zbioru Ogrodu Botanicznego w Poznaniu.