Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego – Magdalena Sampławska

11 października 2013 Uwolnij dyplom

1

Autor: Magdalena Sampławska
Temat: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego w Kampusie Warta
Kierunek: Architektura i Urbanistyka, Politechnika Poznańska
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Jastrząb
Rok obrony: wrzesień 2013

Niniejsza praca dyplomowa przedstawia koncepcyjny projekt architektoniczno-budowlany Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego w Kampusie Warta. Praca ma na celu zaprezentowanie procesu tworzenia projektu na wyznaczonym terenie w ścisłym centrum Poznania, a także spójności pomiędzy ekologiczną technologią budownictwa, energooszczędnością, a nowatorskim pomysłem obiektu badawczego.

W dobie nieustannego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przyszłościowego zapotrzebowania rynku na coraz to nowsze zasoby, należy stanowczo wychodzić naprzeciw głównym wymogą współczesnego świata. W przyjętym założeniu forma Centrum Badawczego nie stanowi jedynie elementu architektonicznego o charakterze uczelnianym, ale pełni także istotną funkcję w przestrzeni będącą zwornikiem, uzupełnieniem architektury publicznej przy ul. Jana Pawła II. Założenie projektowe realizowane jest w oparciu o wzajemne relacje przestrzeni w Kampusie jak również w jego obrębie, a także terenów wzdłuż rzeki Warty graniczącej z terenem opracowania.

W obiekcie CBPIO znajdować się będą między innymi Centrum zasobowe BST, biura, Centrum Kompetencji, laboratoria badawcze i inkubatory ICT połączone ze sobą szeregiem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej tworząc tym samym definiując kontekst nowego miejsca w Kampusie Warta. Wyznaczając tym samym estetyczne standardy dla przyszłego rozwoju obiektów uczelnianych. Zaproponowana przestrzeń stanowić ma miejsce, które zachęci studentów do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie informatycznej i teleinformatycznej.

2

3

4