Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego – Karol Kremski

8 listopada 2012 Uwolnij dyplom

Autor: Karol Kremski
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2012

Przedmiotem pracy jest projekt Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, budynku o charakterze badawczo-usługowo-edukacyjnym, który wraz z kompleksami Politechniki Poznańskiej tworzy powstające Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych, realizowane w ramach konsorcjum Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego PAN i Politechniki Poznańskiej. Obiekt zlokalizowany jest na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej Warta, po wschodniej stronie Warty, w Śródmieściu, przy ulicy Jana Pawła II, na terenie obecnie niezabudowanym i zdominowanym przez zieleń średnią.

Projekt obejmuje pierwszy etap w kwartale 10UC1 oraz koncepcję urbanistyczno- architektoniczną w kwartałach 10UC1 i 10UC2. CBPIO będzie pełniło funkcję centrum badań, rozwoju i transferu najnowszej generacji technologii informacyjnej. Będzie serwerownią, tworzącą e-infrastrukturę, przyczyni się do zwiększenia mocy komputerów i tym samym pozwoli na bardziej zaawansowane analizy naukowe. Ponadto ośrodek badawczo rozwojowy wpłynie na rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, mających szerokie zastosowanie m.in. w telemedycynie, telekonferencji, interaktywnej telewizji, bibliotekach cyfrowych. Będzie to centrum mające sprostać zapotrzebowaniu i oczekiwaniom człowieka XXI wieku umiejscowionego w nowoczesnym wnętrzu zlokalizowanym pomiędzy historycznymi ośrodkami miasta a modernistycznymi dzielnicami ze znajdującym się w otoczeniu zespołem krajobrazowo-sportowo-rekreacyjnym jeziora Malta.