Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego – Beata Opończewska

17 października 2012 Uwolnij dyplom

Autor: Beata Opończewska
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2012

Projekt składający się z trzech budynków połączonych ze sobą za pomocą łączników, znajduje się w centralnej części Poznania w Kampusie Politechniki Poznańskiej. W największej części znajdują się pomieszczenia biurowe oraz laboratoria, natomiast w kolejnych budynkach mieszczą się: Centrum Kompetencji i Centrum Zasobowe BST.

Na terenie został zaprojektowany układ tarasowy dla komunikacji. Rozgraniczono trakty piesze od traktów kołowych, co pozwoliło na bezkolizyjne poruszanie się pieszych po terenie założenia. Bryła budynku została zaprojektowana w taki sposób aby prowadzenia ścian kierowały nas na główne wejścia oraz na osie kompozycyjne m.in. na Katedrę Poznańską.

W centralnej części obiektu zlokalizowany został wysoki na trzy kondygnacje hol reprezentacyjny. Dodatkowo został przeszklony, dzięki czemu znajdując się wewnątrz możemy równocześnie obserwować to co się dzieje na dziedzińcu oraz na placu przed głównym wejściem. Aby doświetlić odpowiednio pomieszczenia światłem naturalnym, wprowadzono szklane elewacje oraz patia częściowo zagłębione w podziemiu.

Atutem całej koncepcji jest wprowadzenie otaczającej zieleni do budynku. Utworzono zielone dachy, patia oraz tereny zielone na obszarze całego założenia. Dzięki takiemu zabiegowi udało się utworzyć tarasy widokowe, miejsca do odpoczynku, kontemplacji oraz podziwiania sylwety miasta, w których można wyróżnić można Stare Miasto, Katedrę, tereny Jeziora Maltańskiego oraz Kampus Politechniki Poznańskiej.