Bamberkowo / Zieleniec przy ul. Kościelnej – Magda Piotrowska

3 lipca 2013 Uwolnij dyplom

BAMB6

Autor: Magda Piotrowska
Kierunek: Studia Podyplomowe Terenów Zieleni | Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
Rok obrony: 2013

Ulica Kościelna pomimo urbanistycznych zmian zachowała narys dawnej wsi podpoznańskiej. Jej specyficznego kształt z zieleńcem pośrodku został nienaruszony dzięki znajdującym się wcześniej w tym miejscu stawom uniemożliwiającym zabudowę. Projekt ma podkreślić historyczne dziedzictwo miejsca związane z kulturą Bambrów oraz zaakcentować zlikwidowane zbiorniki wodne. Główną funkcją, obok edukacyjnej, jaką ma pełnić zieleniec, jest ułatwienie komunikacji pieszej i rowerowej z południowej części Jeżyc w stronę Parku Sołackiego, znajdującego się w obszarze zachodniego klina zieleni. Dodatkowo ma służyć mieszkańcom nowo wybudowanych budynków wielorodzinnych w celach rekreacyjnych oraz integracyjnych oraz stać się ozdobą ulicy. Wokół całego zieleńca poprowadzone zostały alejki pieszo-rowerowe. Ułatwiają one komunikację pomiędzy dzielnicami Jeżyce i Sołacz, dokąd prowadzą poprzez rozbudowany wiadukt z osobnym przejściem dla pieszych. Umożliwiają także obejście terenu. Jest to symbol nawiązujący do tradycji procesji tak silnie kultywowanej wśród Bambrów. Istnieje możliwość wykorzystania alejek przy świętach kościelnych przez parafian pobliskiego Kościoła Najświętszego Serca Jezusa i Św. Floriana z użyciem Krzyża jako ołtarza. Jednakże każdy spacer wykonany wokoło zieleńca będzie swoistą procesją, pozwoli na powolne odkrywanie charakteru miejsca, jego historii. Dzięki obserwowanym zmianom cyklu wegetacji ten spacer nigdy nie będzie identyczny.

Za pomocą posadzki zostały zaakcentowane narysy dwóch dawnych stawów. Południowy „staw” staje się placem spotkań. Jego rolą jest budowanie społeczności wśród nowych mieszkańców ulicy, właśnie dzięki wspólnej uprawie roślin. Na jego przestrzeni odbywać się mogą spotkania i prelekcje dotyczące ogrodnictwa, targi nasion i sadzonek oraz punkt wymiany roślin pomiędzy działkowcami. Miasto może zainspirować mieszkańców do utworzenia stowarzyszenia biorącego sobie za cel opiekę nad rosnącą na zieleńcu roślinnością. Wolontariusze złożeni z emerytów i studentów ogrodnictwa staną się zarazem inspiratorami spotkań, pokazów technik ogrodniczych czy wycieczek dla dzieci przedstawiających cykl wegetacji roślin, kształtowanie się ich jadalnych części. Wycieczki mogą zostać zakończone na znajdującym się niedaleko Rynku Jeżyckim gdzie dzieci będą mogły od razu zjeść sprzedawane przez lokalnych dostawców owoce i warzywa. Północny „staw” pełni natomiast rolę placu zabaw, miejsca gdzie także odbywa się integracja nie tylko pomiędzy dziećmi ale i rodzicami oraz opiekunami.

Kierując się zasadą niemieckiego „ordnung-u” obszar został podzielony na 5 metrowe odcinki, które regulują wymiar wszystkich elementów oraz wyznaczają poszczególne kwatery. Na wejściu na teren znajduje się przeniesiony z ulicy Dąbrowskiego drewniany Krzyż z miedzianymi detalami. Znajdujące się dalej grządki obsadzone zostały gatunkami określonymi jako tradycyjne dla obszaru dawnych pod Poznańskich wsi. Część z nich obsadzona jest jednym gatunkiem nawiązując do sposobu utrzymania ogrodów przydomowych. Ten sposób zagospodarowania umożliwia obserwację całego cyklu wegetacyjnego, od wzrostu, poprzez rozkwit aż do zamierania. Odejście od dekoracyjnej funkcji zieleńca zwiększa jego edukacyjna wartość.

Oba „stawy” zostały zaakcentowane poprzez zmianę nawierzchni oraz geometrii posadzki. Została ona ukształtowana w ten sposób, że podczas deszczu na powierzchni tworzy się cienka warstwa wody. Jest ona na tyle płytka, że nie przeszkadza w poruszaniu się po placu tworzy natomiast iluzję odbicia otoczenia w jej lustrze. Nocą efekt spotęgowany jest przez światło, tak zwany „księżyc”, specjalnie zaprojektowaną lampę uliczną. Lampa ta może być także używana jako sygnalizator dający znać o dziejących się na placu wydarzeniach. Znajdujący w „stawach” nadmiar wody odprowadzany jest do koryt drenażowych otaczających place, może następnie być skierowany do kanalizacji deszczowej lub użyty do podlania roślin. Istnieje możliwość sztucznego zalania terenu aby wydobyć niecodzienną atmosferę tego miejsca. Zalewnie powierzchni jest także dodatkową atrakcją placu zabaw. Zmienia to całkowicie sposób zabawy oraz prowokuje nowe zachowania.

1

BAMB5

BAMB7

BAMB8

BAMB9