100-lecie Powstania Wielkopolskiego. Projekt wystawy na Placu Wolności w Poznaniu – Agnieszka Mazurek

19 grudnia 2013 Uwolnij dyplom

_DSC0250

Autor: Agnieszka Mazurek
Temat: 100-lecie Powstania Wielkopolskiego. Projekt wystawy na Placu Wolności w Poznaniu
Kierunek: Architektura Wnętrz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor: prof. Eugeniusz Matejko
Rok obrony: czerwiec 2013

Zbliżająca się setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego stała się pretekstem do zaprojektowania wystawy dotyczącej tego wydarzenia. Tematyka projektu ekspozycji na Placu Wolności w Poznaniu wynika z miejsca, w którym miałaby się znaleźć. Odnosi się do wydarzeń jakie miały miejsce w Wielkopolsce w 1918 i 1919 roku. Podkreśla ich znaczenie i sukces.

Zaprojektowana forma wynika ze struktury miejsca. Podłużny charakter placu zdefiniował kształt przebiegającej wzdłuż niego wystawy, której początek znajduje się przy fontannie Wolności, a koniec przy tablicy upamiętniającej powstanie, znajdującej się u stóp Arkadii. Forma dzieli się na dwa skrzydła: północne i południowe, które łączą się we wspólnym punkcie okalając pamiątkową tablicę. Przejście przez kładkę fontanny wprowadza zwiedzającego do szczeliny między dwoma skrzydłami wystawy. Stąd możliwe jest wejście do tuneli znajdujących się po obu stronach, bądź zwiedzanie ekspozycji przez przemierzanie jej wzdłuż osi pomiędzy fontanną a tablicą. Idąc w kierunku Arkadii po prawej i lewej stronie, na ścianach tuneli znajdują się zdjęcia z powstania- główne elementy środkowej części wystawy. Część północna przedstawia chronologicznie przebieg powstania w formie zdjęć, opisów oraz malarstwa Leona Prauzińskiego powstańca wielkopolskiego. W części południowej znajdują się zdjęcia oraz biogramy ważnych postaci powstania oraz istotne treści i ilustracje związane z wydarzeniem. Zwiedzający wystawę ma okazję poruszać się tunelami, które tworzą ciekawy klimat opowiadając historię związaną z powstaniem. Przedstawiona treść jest ogólnodostępna i może zainteresować odbiorców w różnym wieku. Przekazuje historię powstania w wielu aspektach i naświetla jego sens.

Projekt ekspozycji zawiera w sobie symbolikę. Rozszerzająca się forma wystawy, tworząca przed zwiedzającym swobodną przestrzeń, symbolizuje drogę do wolności odzyskaną po 100 latach niewoli. Charakter rzutu projektu może być interpretowany jako rysunek proporca powstańczego. Spacer w pełnych tajemnicy tunelach może kojarzyć się z działaniami w podziemiach, a wdzierające się do nich światło niesie symbol nadziei. Konstrukcja ekspozycji utrzymana jest w czerwonej kolorystyce będącej tłem dla czarno-białych fotografii oraz pojawiających się kolorowych ilustracji. Z zewnątrz na najwyższych elementach struktury ekspozycji znajduje się biały wizerunek orła z flag powstańczych. Obok widnieje data wybuchu powstania. Na kolejnych ścianach zewnętrznych pojawiają się: na skrzydle południowym- rota przysięgi wojsk złożonej na placu, na skrzydle północnym- słowa Marsylianki Wielkopolskiej. Elementy umieszczone na zewnętrznych ścianach ekspozycji symbolizują jej temat oraz dają możliwość zapoznania się z istotnymi treściami. Ściany tuneli znajdują się w dwumetrowych odstępach między sobą, co daje możliwość wejścia z boku na wystawę. Odbiorca zachęcany jest do wniknięcia w nią przez treści pojawiające się w szczelinach między ścianami.

Czerwona forma wystawy odnosi się do kolorystyki symboli narodowych oraz staje się widocznym znakiem w przestrzeni placu. Zachęca użytkownika do odkrycia tajemnicy powstania w niezwykłej atmosferze. Wykroczenie wystawy poza granice muzeum stwarza możliwość i prowokuje do zapoznania się z historią w przestrzeni publicznej, zupełnie codziennej. Odbiorca ma okazję poddać się działaniu form oraz interpretować ją w kontekście tematu i miejsca ekspozycji.

rzut

wizka1

wizka2

wizka3