„Wzorcowy szyld” vol.2 – konkurs

15 października 2013 Nasze działania

Po zeszłorocznym sukcesie konkursu „Wzorcowy szyld” postanowiliśmy zorganizować drugą edycję, której celem jest kontynuacja promocji pozytywnych wzorców reklamy w przestrzeni miejskiej. Obecnie, kiedy temat chaosu reklamowego w Poznaniu i w Polsce staje się coraz popularniejszy, a świadomość mieszkańców coraz większa, potrzebne są działania zachęcające ludzi do pozytywnego działania na rzecz naszej wspólnej przestrzeni miejskiej.

Zamiast krytykować i piętnować złe przykłady chcielibyśmy wyróżnić te dobre, które stanowić powinny wzór do naśladowania. Ogłaszamy więc, wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania drugą edycję konkursu, którego celem będzie wybranie najładniejszego i najlepiej wpisującego się w naszą przestrzeń miejską szyldu.

Wzorem pierwszej edycji, z morza tandety i pstrokacizny chcemy wyłowić perełki i uświadomić poznaniakom, że estetyczny i nieagresywny szyld może być ciekawym uzupełnieniem budynku. Chcemy Wam pokazać, że szyld może przyciągać i upiększać przestrzeń, która nas otacza.

Konkurs składać będzie się z 3 etapów:

I etap: Do 27 października, godziny 24.00, zbierać będziemy propozycje konkursowe. Wysyłajcie swoje typy, w postaci zdjęcia oraz krótkiego opisu, gdzie znajduje się szyld i do kogo należy, na adres ulepszpoznan@gmail.com. Przy wyborze propozycji prosimy o wzięcie pod uwagę następujących elementów:

1. Poziom estetyczny szyldu, w tym jego czytelność;
2. Wpisanie się szyldu w kontekst, w tym jego umiejscowienie na konkretnym obiekcie;
3. Forma, czyli jakość materiału, wielkość, kolorystyka, sposób montażu, podświetlenie itp.

II etap: Do 4 listopada spośród wszystkich zebranych propozycji komisja konkursowa w skład której wchodzi po 2 reprezentantów instytucji organizujących konkurs (Ulepsz Poznań, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), Przewodniczący Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybierze 5 finalistów.

III etap: Od 6 listopada do 13 listopada (do godziny 20.00) na stronie Stowarzyszenia “Inwestycje dla Poznania” odbędzie się otwarte głosowanie internetowe, które wyłoni zwycięzcę naszego konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 listopada.

UWAGA: Konkurs obejmuje dzielnice: Stare Miasto, Wildę, Jeżyce, Łazarz, a w tym roku również obszar Śródki!

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania

Patronat:

Komisja Rewitalizacji Rady Miasta Poznania
Miejski Konserwator Zabytków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania