Wzorcowy Szyld – 2015

2 listopada 2015 Nasze działania

WS4.1

Na przestrzeni ostatnich kilku lat temat estetyki przestrzeni miejskiej stał się ważną kwestią w dyskusjach o mieście. Kilka tygodni temu weszła w życie tzw. ustawa krajobrazowa, która ma na celu pomóc walkę z nielegalną reklamą. Istotnym składnikiem naszej przestrzeni są jednak również szyldy drobnych przedsiębiorców działających w Poznaniu. Jako Stowarzyszenie Ulepsz Poznań od 4 lat, wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania, organizujemy konkurs pod tytułem „Wzorcowy Szyld”.

Zamiast krytykować i piętnować złe przykłady chcielibyśmy wyróżnić te dobre, które stanowić powinny wzór do naśladowania. Celem konkursu jest wybranie najładniejszego i najlepiej wpisującego się w naszą przestrzeń miejską szyldu. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wyłowić perełki i uświadomić poznaniakom, że estetyczny i nieagresywny szyld może być ciekawym uzupełnieniem budynku. Chcemy Wam pokazać, że szyld może przyciągać i upiększać przestrzeń, która nas otacza.

Konkurs składać będzie się z 3 etapów:

I etap / 02.11 – 15.11.2015

Do 15 listopada, godziny 24.00, zbierać będziemy propozycje konkursowe. Wysyłajcie swoje typy na adres ulepszpoznan@gmail.com, w postaci zdjęcia oraz krótkiego opisu, gdzie znajduje się szyld i do kogo należy. Przy wyborze propozycji prosimy o wzięcie pod uwagę następujących elementów:

1. Poziom estetyczny szyldu, w tym jego czytelność;
2. Wpisanie się szyldu w kontekst, w tym jego umiejscowienie na konkretnym obiekcie;
3. Forma, czyli jakość materiału, wielkość, kolorystyka, sposób montażu, podświetlenie itp.

II etap / 16.11 – 26.11

Do 27 listopada spośród wszystkich zebranych propozycji komisja konkursowa w skład której wchodzi po 1 reprezentancie podmiotów organizujących konkurs (Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), oraz każdy z patronów konkursu, a więc: Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków, Koordynator ds. estetyki Miasta Poznania oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybierze 5 finalistów.

III etap / 30.11 – 07.12

Od 30 listopada do 7 grudnia  (godziny 20.00) na stronie Stowarzyszenia Ulepsz Poznań odbędzie się otwarte głosowanie internetowe, które wyłoni zwycięzcę naszego konkursu.

Ogłoszenie wyników nastąpi 9 grudnia.

UWAGA: Konkurs obejmuje wszystkie dzielnice Poznania.

Patronat:

Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Joanna Bielawska-PałczyńskaMiejski Konserwator Zabytków
Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
Piotr Libicki, Koordynator ds. estetyki miasta

Zeszłe edycje:
I edycja (2012) | II edycja (2013) | III edycja (2014)