Modularny system wypożyczalni rowerów i kajaków dla Wielkiej Pętli Wielkopolski – Hubert Cyprian Pawela

28 czerwca 2014 Uwolnij dyplom

Projekt: „Modularny system wypożyczalni rowerów i kajaków dla Wielkiej Pętli Wielkopolski”
Autor: Hubert Cyprian Pawela
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
Dyplom inżynierski, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury
Rok obrony: 2014

Główną ideą projektu jest stworzenie modularnego systemu wypożyczalni i przystani wodnych dla całej Wielkiej Pętli Wielkopolski. Wypożyczalnie kajaków mają sens jedynie, jeśli tworzą system. Doraźne działania, bardzo szybko wykażą konieczność połączenia tego typu obiektów w sieć zależności. Stworzenie systemu, który byłby zunifikowany i rozpoznawalny, pozwoliłoby 700km tras Wielkiej Pętli Wielkopolski, zająć należyte miejsce w Europejskim Systemie Dróg Śródlądowych.

Zastosowanie modularnego systemu budowlanego umożliwiło by bardzo szybkie i wygodne ulokowanie przystani na wielu, nawet niezurbanizowanych, terenach nadrzecznych, odciętych od miejskich sieci wodnokanalizacyjnych czy elektrycznych. Zaletą lekkiej konstrukcji stalowej, membrany dachowej oraz stosowania prefabrykowanych modułów ram stalowych, jest możliwość szybkiego demontażu, dzięki czemu w razie potrzeby, można zmienić lokalizację przystani na bardziej odpowiednią. Elementy konstrukcji mogą być transportowane zarówno drogą lądową, jak i wodną. Spławianie materiałów budowlanych rzeką Wartą byłoby nie tylko ekologiczne, ale także bezpieczne.Pozwoliłoby to wykorzystać także ten sposób transportu, który jeszcze przed niespełna kilku laty cieszył się powodzeniem.

Inwestor miałby możliwość dowolnego zamówienia oraz zestawienia ze sobą modułów o funkcji, która byłaby najpotrzebniejsza w danej lokalizacji (moduł gastronomiczny, sanitarny, magazynowy itd.).

Dużą wagę przywiązałem do rozwiązań ekologicznych, takich jak system zagospodarowania wody deszczowej, eko-oczyszczalnia ścieków, technologia fotowoltaiczna, czy rzeczne baseny pływowe, co daje szansę na spełnienie wymogów certyfikacji LEED dla budynków ekologicznych. Konstrukcja dachu umożliwia bardzo efektywne gromadzenie wody deszczowej, natomiast kąt nachylenia połaci (ogniwa fotowoltaiczne) – na efektywną produkcję energii.

Strategia rozwoju rzeki Warty w Poznaniu 2012-2030 stanowiła bardzo ważny punkt odniesienia dla opracowania. Projekt jest próbą jak najpełniejszego wpisania się w politykę rewitalizacji rzeki Warty, realizowaną przez organy samorządowe i inwestorów prywatnych w perspektywie nadchodzących lat.