Zabudowa wielorodzinna, Chwaliszewo – ul. Wenecjańska – Agnieszka Morgaś

30 września 2013 Uwolnij dyplom

wiz

Autor: Agnieszka Morgaś
Temat: Zabudowa wielorodzinna, Chwaliszewo – ul. Wenecjańska
Kierunek: Politechnika Poznańska
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Jastrząb
Rok obrony: maj 2012

Został stworzony wyraźny podział funkcjonalny założenia. Utworzyły się wyraźne wnętrza urbanistyczne, a ich kameralność została zapewniona poprzez kształt budynków. W poziomie parteru budynków, tworzy się strefa handlowo – usługowa. Całość ma w zamierzeniu przybrać formę deptaka i tworzyć zaplecze gastronomiczno – kulturalne dla zaktywizowanej części starego koryta Warty. W przestrzeni półprywatnej zlokalizowane są m.in. place zabaw.

Proponuje się na terenie starego koryta Warty utworzenie sztucznego zbiornika wodnego nawiązującego symbolicznie do historycznego przebiegu rzeki. To właśnie historia jest czynnikiem stanowiącym o tożsamości miejsca. Utworzony zbiornik miałby korzystny wpływ na walory kompozycyjne miejsca. Aż do momentu zakopania w tym miejscu koryta rzeki, to własnie przepływająca Warta uwydatniała szczególny charakter miejsca.

Wzdłuż utworzonego basenu projektuje się ciągi piesze, mogące stanowić także po części ścieżki rowerowe. Razem z towarzyszącym, istniejącym boiskiem mogą pełnić funkcję rekreacyjną. Wokół proponuje się utworzenie parku. Przejście z terenu z zabudową mieszkaniową na drugą stronę utworzonego zbiornika wodnego umożliwiałyby kładki. Projektowana strefa rekreacyjna stanowiłaby teren dostępny dla każdego. Teren stanowiłby element spajający historyczny układ Starego Miasta z Ostrowem Tumskim. Dodatkowo strefa rekreacyjna wraz z towarzyszącą strefą handlowo-usługową mogłyby by mieć korzystny wpływ na ożywienie miejsca.

Starano się nawiązywać do architektury przedwojennej zabudowy kwartałowej. Od strony południowej utworzono pierzeję, która oparta jest na równoległej linii od granicy działki. Poprzez decyzję o przedłużeniu osi wzdłuż ulicy Ciasnej, obligatoryjnym było wykonanie przerwy wysokości dwóch kondygnacji w pierzei. Z uwagi na przeprowadzone wcześniejsze analizy zdecydowano się na utworzenie dachów kalenicowych. Projektując elewacje starano się utworzyć pionowe segmenty nawiązujące do przedwojennej zabudowy kwartałowej. Biorąc pod uwagę, że projektowana zabudowa mieści się w centrum historycznego miasta, zastosowano szlachetne materiały wykończeniowe. W części podziemnej budynku utworzono parking. Dojście do niego jest możliwe za pomocą klatek schodowych lub dźwigów osobowych. Garaż podziemny posiada 175 miejsc parkingowych, pomieszczenia węzła cieplnego, pomieszczenia centrali instalacji tryskaczowej oraz pomieszczenia techniczne. Dodatkowo zostały utworzone komórki lokatorskie, przypadające jedna na każdą jednostkę mieszkalną.

0

1

2

3