Społeczna Koalicja Prawo do Miasta

30 lipca 2018 Nasze działania

W tym roku odbywają się wybory samorządowe. W październiku lub w listopadzie wybierzemy radnych miejskich i wojewódzkich oraz prezydenta Poznania.

Ogłaszamy dziś, że wspólnie powołamy społeczny, obywatelski komitet wyborczy, który wystawi kandydatów do rady miasta Poznania oraz kandydata/kę na prezydenta Poznania i przeprowadzi ich kampanię wyborczą. Deklarację tę składamy jako grupa osób działających społecznie na rzecz miasta i mieszkańców w stowarzyszeniach, radach osiedli oraz indywidualnie. Listę tych osób, jako inicjatorów utworzenia takiego komitetu wyborczego, podajemy dzisiaj do publicznej wiadomości.

Deklarujemy powołanie we właściwym terminie Komitetu Wyborczego Wyborców, który zgodnie z kodeksem wyborczym ustanawiają osoby fizycznie, a ich indywidualna afiliacja organizacyjna czy polityczna nie ma formalnego znaczenia. Utworzymy demokratycznie zorganizowany i kierowany komitet mieszkańców, apartyjny, nie oznakowany żadną ideologiczną etykietą, neutralny światopoglądowo.

Chcemy wziąć realną, polityczną współodpowiedzialność za miasto i jest to podstawowy powód naszego zamiaru startu wyborach. Bez znaczącego udziału we władzy możemy tylko być, i jesteśmy, petentami dobijającymi się o społeczne racje do drzwi urzędów, instytucji i polityków. Idziemy do wyborów po mandaty radnych, by utworzyć społeczny klub radnych miejskich, bez którego akceptacji nie da się dalej zarządzać naszym miastem. Mieszkańcy muszą mieć swoją bezpośrednią reprezentację w miejskich władzach, a nie tylko przez reprezentantów partii politycznych, których odległe centrale decydują np. o tym, jak mają głosować ich radni albo kogo wystawić na burmistrza. O lokalnych sprawach trzeba decydować lokalnie głosami tych, którzy są najbliżej mieszkańców, uwzględniając ich opinie.

Poznań potrzebuje nowej energii, która popchnie nasze miasto na drogę wyraźnych zmian – zdecydowanie i konsekwentnie wprowadzanych zasad zrównoważonego, społecznie sprawiedliwego, nowoczesnego rozwoju i partycypacyjnej demokracji miejskiej. Tą energią dysponują poznaniacy, i zostanie ona uruchomiona jeśli stworzymy warunki do pełnego korzystania przez ogół mieszkańców z ich prawa do miasta. Dlatego nazywamy naszą inicjatywę „Koalicja Prawo do Miasta” ze względu na uniwersalny, prospołeczny charakter przesłania, jakie ta nazwa niesie.

Przez kilkanaście lat udziałem Poznania był dryf rozwojowy, co skutkuje stagnacją, wyprowadzką poznaniaków z miasta, brakiem poprawy warunków życia, zwłaszcza w dzielnicach śródmiejskich, a w niektórych dziedzinach – kryzysem. Efekciarskie, gigantomańskie inwestycje, chybione i marnotrawne, są jednym z czynników sprawczych tego kryzysu. Kierunkowo słuszne próby zmian polityki miejskiej w ostatniej kadencji władz okazują się bardziej deklaratywne niż faktyczne, niekonsekwentne, fragmentaryczne. Tak dalej być nie może, bo traci na tym Poznań i poznaniacy!

W kampanii wyborczej przedłożymy poznaniakom pakiet konkretnych, spójnych i realnie wykonalnych projektów działania władz miasta w następnej kadencji, których realizacja przyniesie jakościowo znaczącą poprawę warunków i poziomu życia ogółu mieszkańców. Będzie to nasze konkretne, wyborcze zobowiązanie wobec poznaniaków, którego wykonanie będzie łatwo sprawdzać.

Jesteśmy otwarci na różne grupy, środowiska, społeczności i aktywne osoby, działające dla Poznania i poznaniaków. Warunkiem współpracy jest dla nas zbieżność programowa na gruncie 15 Tez o Mieście Kongresu Ruchów Miejskich, które są podstawą programu wyborczego oraz wiarygodna zdolność do partnerskiego, efektywnego współdziałania w komitecie wyborczym i kampanii wyborczej. Zapraszamy!


SPOŁECZNA KOALICJA PRAWO DO MIASTA

Andrzej Białas, Dorota Bonk-Hammermeister, Magdalena Garczarczyk, Paweł Głogowski, Andrzej Janowski, Joanna Jaśkowiak, Arkadiusz Kluk, Marcin Kowalczyk, Lech Mergler, Włodzimierz Nowak, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Paweł Sowa, Tomasz Wierzbicki, Maciej Wudarski