Rower vs. Samochód

5 czerwca 2019 Bez kategorii

W dyskusjach na temat transportu często pojawia się postać nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego rowerzysty, który zagraża życiu pieszych. Potępiamy jazdę rowerem po chodniku, bo jest to przestrzeń zarezerwowana dla pieszych, którzy powinni czuć się tam w pełni bezpiecznie. Jednocześnie nie wolno dać się ponieść histerii, jakoby rowerzyści stwarzali w mieście największe zagrożenie. Tak nie jest i udowadniają to liczby. ?‍?

Według danych policji w latach 2008-2018 w Poznaniu:

? Statystycznie prawie CODZIENNIE miała miejsce kolizja z udziałem samochodu i pieszego. W tym samym okresie do zderzenia z udziałem roweru i pieszego dochodziło średnio raz na 3 tygodnie. 

? Co około miesiąc (39 dni) ginął 1 pieszy pod kołami samochodu. W tym samym czasie pod kołami roweru zginęły w sumie 2 osoby, co daje ofiarę śmiertelną co 1825 dni. 

? W przeciągu ostatnich 10 lat piesi zostali ranni średnio ponad 20 razy częściej przez kierowców samochodów, niż rowerzystów. 

Te dane nie mają usprawiedliwiać rowerzystów poruszających się chodnikami. Potępiamy to, świadomi iż czasami przejazd chodnikiem jest bezpieczniejszy niż jazda po niebezpiecznej drodze. Liczby te pokazują natomiast, iż rowerzysta poruszający się po chodniku nawet 20-30 km/h na godzinę na 15 kilogramowym rowerze stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych, niż kierowca poruszający się 50-60 km/h 2-tonowym samochodem po drodze.

Znajomość przepisów pośród rowerzystów jest pewnie podobna do znajomości tychże wśród kierowców samochodów. To jednak rowerzyści zmuszeni są często do kluczenia między drogami rowerowymi, chodnikami, a jezdniami zdominowanymi przez samochody. Dopóki nie powstanie spója infrastruktura zgodna z Programem Rowerowym, dopóty konflikty na linii rowerzyści-piesi będą rosły, a tracić będą na tym kierowcy samochodów. ?‍♀️?‍♂️?