Projekt szpitala dziecięcego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu – Aleksandra Stankowska

9 grudnia 2013 Uwolnij dyplom

szpital

Autor: Aleksandra Stankowska
Temat: Projekt szpitala dziecięcego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu
Kierunek: Architektura i Urbanistyka, Politechnika Poznańska
Promotor: dr inż. arch. Tomasz Jastrząb
Rok obrony: lipiec 2013

Wraz z ciągłym rozwojem medycyny i technologii zmienia się również podejście do projektowania obiektów służby zdrowia. Zachodzące zmiany w metodach leczenia oraz szczegółowe wytyczne technologiczne wpływają na kształtowanie układów funkcjonalno-przestrzennych nowych obiektów. Przeobrażeniom tym towarzyszy humanizacja architektury stawiająca na pierwszym miejscu człowieka i jego potrzeby. W przypadku szczególnych pacjentów jakimi są dzieci, kształtowanie przestrzeni powinno uwzględniać także ich potrzeby rozwojowe, psychiczne i fizyczne.

Program funkcjonalny projektowanego obiektu zawiera zaplecze medyczne umożliwiające diagnostykę, hospitalizację i rekonwalescencję u noworodków, dzieci i młodzieży. Kształt i forma szpitala zostały zaprojektowane tak aby efektywnie wykorzystać nasłonecznienie i uwarunkowania terenu. Obiekt posiada układ tarasowy a powstałe przestrzenie zielone na poszczególnych kondygnacjach stanowią spokojne i przyjemne miejsca odpoczynku dla osób odwiedzających oraz personelu. W obiekcie zastosowano elewację „drugą skórę”, która poza walorami estetycznymi pełni funkcję osłaniającą pomieszczenia parteru, które wymagają dostępu do światła dziennego ale jednocześnie powinny stanowić strefę niewidoczną z zewnątrz.

Część podziemna obiektu składa się z dwóch kondygnacji przeznaczonych na parkingi oraz zaplecze techniczne szpitala natomiast na kondygnacje naziemne składają się przede wszystkim strefy medyczne właściwe wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, oddziałami oraz strefami ogólnodostępnymi. Przestrzenie parteru doświetlone są dwoma wewnętrznymi dziedzińcami pełniącymi również funkcję miejsc odpoczynku i zabaw dla dzieci.

szpital2

przekrój