Poznański Budżet Obywatelski – analiza i rekomendacje

14 grudnia 2014 Raporty

Zaledwie w ciągu trzech lat odkąd Sopot po raz pierwszy wprowadził tzw. budżet obywatelski (BO) w roku 2012, w dziesiątkach miast w całej Polsce stał się on jednym z najbardziej popularnych instrumentów partycypacji mieszkańców w kwestiach zarządzania częścią budżetu miejskiego.

W tym samym czasie zaszły również dwa bardzo ciekawe, acz odwrotne procesy. Z jednej strony zauważyć można zjawisko przeistaczania się jawnego sceptycyzmu władz samorządowych względem idei budżetu obywatelskiego w niespodziewany hurraoptymizm.. Z drugiej strony natomiast, część z początku optymistycznie nastawionych społeczników i aktywistów miejskich, nierzadko lobbujących za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego we własnym mieście, przeszło do najbardziej krytycznie nastawionej grupy mieszkańców, argumentując iż zaangażowanie w budżet partycypacyjny odciąga uwagę od pełnego budżetu miejskiego.

Celem niniejszego raportu nie jest jednak analiza przedstawionych wyżej poglądów różnych grup społecznych czy też badanie słuszności ich argumentów, lecz zachęcenie wszystkich zainteresowanych stron do rozpoczęcia wspólnej dyskusji na temat przyszłości Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO), jako instrumentu, który ma potencjał poszerzać i wzmacniać zainteresowanie oraz udział wszystkich mieszkańców w sprawach ich wspólnego miasta.

POBIERZ: Paweł Głogowski – „Poznański Budżet Obywatelski – Analiza i rekomendacje”