Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego x Ulepsz Poznań

23 października 2011 HIT/KIT

Od jakiegoś czasu na blogu pojawiają się wpisy dotyczące tragicznej sytuacji Poznania, w związku z dominacją wszelkiego rodzaju reklam w naszej przestrzeni miejskiej. Oprócz prostego udokumentowania tego zjawiska postanowiłem skontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, by sprawdził czy reklamy wielkoformatowe wymienione w poście „KIT: Reklamy wielkoformatowe” zostały powieszone na budynkach zgodnie z prawem. Ku mojemu zdziwieniu po miesiącu otrzymałem odpowiedź…

WNIOSKI:

 Z budynku przy ul. Garbary 73 usunięto reklamę.

W przypadku pozostałych budynków według PINB reklamy nie spełniają warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miałem jednak wątpliwości co do reklam na budynkach przy ul. Wielkiej 17 i ul. Półwiejskiej 37.

Nośniki te nie dość, że powieszone są na budynkach mieszkalnych, to istotnie wpływają na ograniczenie oświetlenia dziennego. Pozwoliłem sobie więc napisać raz jeszcze do PINB…

WNIOSKI:

Okazało się, że w obu przypadkach naruszane jest prawo. Półwiejską 37 zajmuje się Miejski Konserwator Zabytków, natomiast w stosunku do ul. Wielkiej 17 „PINB przeprowadzi stosowne postępowanie”.

Na podstawie korespondencji z PINB, którą uważam za oznakę dobrej woli ze strony urzędu, stwierdzić należy niestety, iż obecnie obowiązujące prawo jest bezsilne w stosunku do problemu wielkoformatowych reklam w przestrzeni miejskiej.  Kary wyznaczane za bezprawne wieszanie tego typu nośników są niewspółmiernie niskie w stosunku do zysku jaki osiągają właściciele kamienic z tytułu ich instalacji. Potrzebna jest zmiana prawa, która określałaby kary jako np. dwu krotność opłaty jaką uiszcza reklamodawca. Któż bowiem ryzykowałby nielegalne powieszenie wielkiej reklamy, gdyby wiedział, że grozi mu zapłata przekraczająca zysk z niej?

Problemem są niewątpliwie również te reklamy, które nie spełniają warunków określonych w rozporządzeniu MSWiA. Uważam więc, że prawo powinno zostać zaostrzone do tego stopnia, iż żaden nośnik wielkoformatowy, który pojawia się na elewacji budynku, zwłaszcza uznanego za zabytek, nie powinien znajdować się tam zgodnie z prawem, a kary za tego typu czynności powinny zostać zwiększone do poziomu, w którym stałyby się efektywne.

Pytanie czy stać naszych polityków na takie zmiany?

| Paweł Głogowski |