Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!

Po kilku miesiącach od rozpoczęcia akcji „Nie wieszam.”, podczas której udało nam się udokumentować setki nielegalnych reklam wielkoformatowych w Poznaniu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, iż dla skuteczności walki z chaosem reklamowym potrzebna jest zmiana prawa.

Zorganizowaliśmy więc akcję „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”, którą prowadzimy wspólnie ze stowarzyszeniami Miasto Moje A w Nim (Warszawa) oraz Forum Rozwoju Lublina.

WEJDŹ NA STRONĘ AKCJI

Naszym celem jest zbudowanie szerokiego poparcia społecznego oraz instytucjonalnego na rzecz uchwalenia tzw. ustawy krajobrazowej, która ma szansę wpłynąć na uporządkowanie naszego polskiego krajobrazu.

Na stronie znajdziecie m.in. podstawowe informacje dotyczące ustawy, stenogramy z posiedzeń podkomisji czy też list otwarty, który wystosowaliśmy do pani marszałek Sejmu oraz członków podkomisji, która zajmuje się reformą.

Zachęcamy Was mocno do aktywnego wsparcia i udostępniania! Pokażmy parlamentarzystom, że zależy nam na naszym krajobrazie! Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!

Nasz tekst:

„Wysoka Izbo, czas posłuchać Gropiusa!” – Paweł Głogowski / Krytyka Polityczna – 12.08.2014

Media (wybrane artykuły):

„Ulepsz Poznań ulepsza prawo” – codziennypoznan.pl – 10.06.2014

„Ruszyła Kampania „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!” – wawalove.pl – 12.06.2014

„Poznaniacy wywołują Sejm do tablicy. „Wysoka Izbo, popsprzątaj reklamy” – MMPoznan.pl – 15.06.2014

  • Data:

    06/09/2014
  • Kategorie:

    Przestrzeń
  • Współpraca:

    Miasto Moje A w Nim, Forum Rozwoju Lublina

Click & Share the Love