Debaty Obywatelskie – Poznański Budżet Obywatelski 2014

Chąc uspołenić proces powstawania Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Miasta Poznania, której celem była organizacja debat obywatelskich. Między 5 a 30 maja 2014, odbyło się 20 spotkań w ramach wszystkich poznańskich osiedli, podczas których zachęcaliśmy mieszkańców do udziału w PBO oraz informowaliśmy o jego zasadach.

Przede wszystkim jednak stworzyliśmy wspólnie z mieszkańcami tzw. Mapę Potrzeb Lokalnych, czyli listę priorytetowych inwestycji, które mogłyby zostać zrealizowane za pomocą PBO. Mapa stanowiła wskazówkę dla wszystkich wnioskodawców oraz tzw. Zespołu Opiniującego, które projekty są ważne dla mieszkańców, a tym samym mają większą szansę na zwycięstwo w finałowej fazie PBO.

Pełny opis projektu | Mapa Potrzeb Lokalnych

Media (wybrane artykuły):

„10 milionów do podziału i nowe zasady. Zobacz, jak będzie wyglądał Poznański Budżet Obywatelski 2015” – MMPoznan.pl – 27.04.2014

„Budżet obywatelski 2015 Poznań: Potrzebne opiekun dla psów i WC na Junikowie” – Naszemiasto.pl – 20.05.2014

„A pod moim domem proszę zrobić…” – Gazeta Wyborcza – 30.05.2014

  • Data:

    05/05/2014
  • Kategorie:

    Partycypacja
  • Współpraca:

    Urząd Miasta Poznania

Click & Share the Love