Aktywizacja urbanistyczna ulic za pomocą wymiany nośników reklamowych i witryn

Celem projektu jest wypracowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie estetyki przestrzeni publicznej, na przykładzie wybranego obszaru w centrum miasta Poznania. Działania projektowe skoncentrowane są na zmianie wizualnej w odniesieniu od witryn sklepowych, szyldów i nośników reklamowych punktów usługowych usytuowanych na wybranym obszarze. Poprawa estetyki obszaru jest celem, za pomocą którego dokona się szersza i trwalsza zmiana, którą nazwać będzie można rewitalizacją przestrzeni.

Obszarem realizacji projektu jest 215 metrowy odcinek ul. Półwiejskiej tj. od skrzyżowania ulicy Półwiejskiej z ulicą Kwiatową do skrzyżowania ulicy Półwiejskiej z ulicą Kościuszki/Krakowską w Poznaniu. Ulica Półwiejska znajduje się w ścisłym centrum Poznania i jest obecnie jedną z najbardziej znanych i uczęszczanych ulic w mieście.

Pełny opis projektu.

Nasz cel

Stworzenie wzornika szyldów i witryn oraz wprowadzone na ich podstawie zmiany, umożliwią ujednolicenie wizualne części ulicy i pomogą stworzyć jej spójny i elegancki wizerunek. Celem działania jest zmiana ulicy Półwiejskiej w „salon” Poznania.

Istotą przyświecającą projektowi jest wypracowanie we współpracy z właścicielami lokali projektów reklamowych o indywidualnym charakterze, przy zapewnieniu pewnej wspólnej wizji wizualnej, tworzącej koncept identyfikujący ulicę jako całość. Zasady przyświecające całościowej wizji zmian to minimalizm, spójność, elegancja.

Projekt został złożony w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS.

Zespół projektowy:

mgr Aleksandra Knedler
dr Natalia Regimowicz
mgr Agata Tryksza w imieniu Stowarzyszenia Ulepsz Poznań

Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja projektu wyłącznie za zgodą autorów.

Media (wybrane artykuły):

„Półwiejską czeka wizerunkowa rewolucja” – WTK – 21.03.2014

„Półwiejska w Poznaniu: Elegancki trakt spacerowy z nowymi szyldami” – Głos Wielkopolski – 21.03.2014

„Półwiejska mniej wiejska? Zamiast pstrokatych reklam, proponują eleganckie szyldy” – TVN24.pl – 25.03.2014

  • Data:

    03/23/2014
  • Kategorie:

    Przestrzeń

Click & Share the Love