Podsumowanie 2013 roku

8 stycznia 2014 Nasze działania

podsumowanie 2013

Rok 2013 był dla Ulepsz Poznań przełomowy. W czerwcu udało nam się zarejestrować stowarzyszenie, a tym samym z nieformalnej inicjatywy staliśmy się oficjalną organizacją z osobowością prawną. Nasza decyzja o sformalizowaniu działalności UP wynikała z poszerzania oraz rozwijania naszych działań. Uznaliśmy, iż jako stowarzyszenie nasz głos będzie silniejszy.

W ubiegłym roku oprócz kontynuacji działań z zeszłych lat zrealizowaliśmy szereg nowych pomysłów oraz rozpoczęliśmy kolejne inicjatywy, które zapewne trwać będą latami.

By nasze podsumowanie nie stało się nudnym sprawozdaniem merytorycznym, przedstawiamy zwięźle w punktach, to co udało nam się w 2013 zrealizować:

– Po miesiącach namawiania ZDMu na wyrażenie zgody na rewitalizację wildeckich schodów, zorganizowaliśmy konkurs na najlepszy projekt ich pomalowania. Niestety realizacja zwycięskiego pomysłu została odłożona na 2015 rok, kiedy zostanie zakończona generalna przebudowa schodów. Okazało się bowiem, iż konstrukcja grozi zawaleniem.

– Wspólnie z Fundacją SPOT., Zupagrafika oraz firmą Dalkia zrealizowaliśmy projekt rewitalizacji rury ciepłowniczej na Wildzie. W projekt zaangażowaliśmy mieszkańców Wildy i Poznania, którzy stworzyli dwa zdania ułożone z pojedynczych słów, opisujące dzielnicę. Całość zwieńczył wernisaż, na którym oficjalnie odsłonięto rurę.

– Nie chcąc czekać na prawdziwe metro w Poznaniu, przygotowaliśmy „TuP Tup-a”, czyli „pieszą poznańską metro mapę”.

– Po sukcesie pierwszej edycji konkursu „Wzorcowy szyld”, zdecydowaliśmy się wspólnie ze Stowarzyszeniem „Inwestycje dla Poznania” oraz Uniwersytetem Artystycznym współorganizować drugą. Tym razem, w finałowym głosowaniu, oddaliście aż 2250 głosów (2 razy więcej niż w I edycji), a zwycięski szyld należy obecnie do Wytwórni Lodów Tradycyjnych.

– Rozpoczęliśmy akcję „Nie wieszam.”. W nieco ponad 2 miesiące udało nam się zlokalizować 90 banerów, z których połowa została skontrolowana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Okazało się, iż spośród ponad 40 reklam wyłącznie 1 została powieszona zgodnie z prawem. Cieszy jednak, iż akcję wsparł plastyk miejski, konserwator zabytków, PINB oraz prawie wszystkie organizacje mieszkańców, zajmujące się tematyką miejską.

– Wspólnie ze skłotem Od:Zysk przygotowaliśmy tablicę „Zanim umrę chciał(a)bym…”, która trafiła na oficjalną stronę internetową projektu zapoczątkowanego przez amerykańską artystkę Candy Chang.

– W ramach akcji „Uwolnij dyplom!”, opublikowaliśmy 14 dyplomów, których tematyka dotyczy naszego miasta. Wśród nich m.in. projekt adaptacji powierzchni dachowych wieżowców Alfa w Poznaniu, czy pomysł zieleńca przy ul. Kościelnej.

– W ramach naszego serwisu Fyrtel.org opublikowaliśmy 11 nowych rozmów z lokalnymi przedsiębiorcami, działającymi na terenie poznańskiego śródmieścia.

– Zgłosiliśmy do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 cztery projekty: Aplikacja na smartfony pokazująca w czasie rzeczywistym lokalizację tramwajów i autobusów; „Raz, dwa, trzy zielone! – projekt rewitalizacji zieleni na Wildzie”; „Rowerem wygodniej!” oraz „Ocieplmy atmosferę – ogrzewacze na przystankach komunikacji miejskiej”. Żaden nie przeszedł do finałowej 20.

– W ramach konsultacji prowadzonych przez Urząd Miasta Poznania zaproponowaliśmy „rewolucyjne” zmiany do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

– W konkursie „Centrum Warte Poznania” zgłosiliśmy 2 projekty: uliczny fortepian oraz miejskie podchody. Niestety żaden z nich nie został zrealizowany.

– Zorganizowaliśmy tzw. „Imieniny MiRKów”, czyli konkurs promujący Miejskie Regały Książkowe oraz rozwinęliśmy profil facebookowy promujący regały.

– Przeprowadziliśmy i opublikowaliśmy 3 rozmowy z osobami, zajmującymi się tematyką miejską, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

– Przygotowaliśmy porównanie polskich miast, jeżeli chodzi o wydatki i obecny stan infrastruktury rowerowej.

– Przygotowaliśmy zestawienie, porównujące systemy rowerów miejskich w różnych miastach na świecie o podobnej wielkości do Poznania.

Mamy nadzieję, że rok 2014 będzie dla nas równie pracowity oraz że dzięki Waszemu wsparciu, coraz więcej ciekawych pomysłów wdrażanych będzie na terenie naszego ukochanego Poznania.