Wybory do rad osiedli – Paweł Głogowski (Stare Miasto)

10 marca 2015 Nasze działania

Paweł Głogowski

Wiek: 28 lat

Wykształcenie: prawnicze (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), LLM w prawie europejskim (Uniwersytet Kraju Saary – Instytut Europejski).

Doświadczenie zawodowe: zebrane między innymi podczas pracy w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i niemieckim thnik-tanku SWP. Obecnie kierownik projektów w międzynarodowym ngo zajmującym się Europejską Inicjatywą Obywatelską. Prezes Stowarzyszenia Ulepsz Poznań oraz Fundacji Junior.

Jestem pomysłodawcą i współzałożycielem Stowarzyszenia Ulepsz Poznań oraz Fundacji Junior, dwóch organizacji które już od 4 lat działają na rzecz poznaniaków, zarówno tych starszych jak i młodszych. Czas dotychczasowe doświadczenie społeczne wykorzystać w Radzie Osiedla Stare Miasto!

Od lat mówi się o rewitalizacji poznańskiego śródmieścia. Niestety zmiany zachodzą bardzo powoli. Działanie w radzie osiedla jest szansą na przyspieszenie niezbędnych zmian. Poniżej prezentuję listę 10 kwestii, które chciałbym zrealizować w radzie osiedla.

W wyborach do rady osiedla kandydować będę z komitetu 10radnych.pl.

Planowane działania w Radzie Osiedla Stare Miasto:

1. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez specjalny fundusz promocyjny.

2. Wsparcie lokalnych inicjatyw mieszkańców, zwłaszcza kulturalnych, poprzez analogiczny fundusz.

3. Uspokojenie ruchu samochodowego – działanie na rzecz nowych deptaków, zwłaszcza na ulicach odchodzących od Starego Rynku, poszerzanie strefy Tempo 30.

4. Tworzenie nowych dróg rowerowych oraz nowych stacji roweru miejskiego.

5. Działania na rzecz rewitalizacji terenów nadrzecznych.

6. Audyt zieleni miejskiej oraz przestrzeni niezagospodarowanych.

7. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego w ramach budżetu rady osiedla.

8. Wsparcie finansowe szkół działających na Starym Mieście.

9. Organizacja akcji sprzątania Starego Miasta połączona z edukacją, integracją sąsiedzką i promocją porządku;

10. Dalsza walka z nielegalną reklamą wielko- i małoformatową (siatki zasłaniające kamienice, nielegalne oklejanie słupów, przystanków itp.);

Działania na rzecz Starego Miasta (z)realizowane w ramach Ulepsz Poznań:

1. Fyrtel – celem inicjatywy jest wspieranie śródmiejskich mikroprzedsiębiorstw, zarówno tych mających wieloletnią tradycję, jak i nowych, nadających świeży powiew miastu. W szczególności skupiamy się na promocji lokalnych biznesów rodzinnych, w których ceni się jakość, kreatywność oraz indywidualne podejście do klienta.

2. Miejski Regał Książkowy – nasz pomysł otrzymał III nagrodę w konkursie Centrum Warte Poznania i dzięki temu w obszarze Starego Miasta powstały 4 regały, których celem jest swobodna i w żaden sposób niesformalizowana wymiana książek.

3. Pomalowanie schodów nad Wartą – ciągnąca się długo akcja, której celem z początku było uatrakcyjnienie zaniedbanej przestrzeni na Wildzie. Wstrzymywana z powodu braku woli ZDM, entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców, ostatecznie zrealizowana nad Wartą.

4. Poznańska Mapa Ruchu – dogłębna analiza stanu faktycznego Starego Miasta pod względem komunikacji: samochodowej, zbiorowej, rowerowej i pieszej.

5. Działania obejmujące Stare Miasto w szerszym aspekcie:

Pełna lista projektów zrealizowanych w ramach stowarzyszenia Ulepsz Poznań.