Nowy Deptak – Małgorzata Pospiech

28 lutego 2013 Uwolnij dyplom

nowy deptak

Autor: Małgorzata Pospiech
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2012

Praca dyplomowa skupia się na zagadnieniu architektury multifunkcyjnej – jej historii i znaczeniu dla czasów obecnych. Opisane w niej zjawiska i fakty, mają na celu przybliżenie jej istoty, jako podstawy do opracowania koncepcji budynku wielofunkcyjnego. Położony w samym sercu Poznania, na skrzyżowaniu ulic Półwiejskiej i Krysiewicza, został zaprojektowany z poszanowaniem wartości kulturowych oraz uwzględnieniem potrzeb otaczającej przestrzeni.

Zaprojektowany w ramach pracy dyplomowej budynek położony jest w samym sercu Poznania, na południowy zachód od Starego Rynku. Miejsce to jest szczególne, i ze względu na bogatą historię, ale także znaczenie dla otaczającej przestrzeni. Jego fasada jest zarazem przedłużeniem pierzei głównego miejskiego deptaku handlowego oraz równocześnie buduje jeden z narożników wyznaczających Plac Wiosny Ludów. Pragnąc jak najlepiej wpisać projektowany obiekt w tkankę miejską podjęto liczne analizy, ze szczególną uwagą dla funkcji otaczającej zabudowy. Na ich podstawie została podjęta decyzja o wpisaniu czterech funkcji w powstający projekt: usługowo – handlowej, gastronomicznej, biurowej oraz mieszkaniowej.Wybór ten jest odzwierciedleniem istniejącej struktury funkcjonalnej otoczenia i stanowi jej bardzo dobre uzupełnienie.

Bryła budynku obrazuje złożoność terenu, na którym powstał. Jest to działka niemalże trójkątna, wyznaczona przez dwie ulice – Półwiejską i Bolesława Krysiewicza, których różnica poziomu terenu wynosi ok. 4 m. Dało to pretekst do zróżnicowania bryły obiektu – strona wschodnia posiada w pełni przeszkloną elewację, lekką i elegancką, podczas gdy, od strony ulicy Krysiewicza w fasadzie przeważa kamien – piaskowiec z wąskimi, zrytmizowanymi oknami. Szczyt budynku od strony północnej jest wyższy budując dominantę dla przyległego placu. Przedstawiony projekt stanowi przykład, jak wielofunkcyjna architektura jest naszym miastom potrzebna i stanowi ważny punkt odniesienia w procesie ich rewitalizacji.

nowy deptak3