Nie wieszam. – akcja społeczna

5 listopada 2013 Nasze działania

niewieszam

Nie wieszam.

Od lat przestrzeń naszych miast zaśmiecają wielkoformatowe banery, wieszane przeważnie w sposób nielegalny. Niestety, przez ostatnie 20 lat od zmiany systemu politycznego w naszym kraju, nie udało się stworzyć odpowiednio skutecznych norm prawnych, które porządkowałyby otaczającą nas przestrzeń. W konsekwencji żyjemy w miastach wizualnie agresywnych, w których panuje reklamowa wolnoamerykanka.

Możemy czekać na zmiany legislacyjne, które i tak nie powstaną, dopóki politycy oraz urzędnicy nie zrozumieją istoty sprawy. Tymczasem większość z nich problemu nie widzi. Wykorzystują to zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne, które czerpią zyski, reklamując się na wielkoformatowych szmatach, często zasłaniających okna mieszkań. Okazuje się, że władze miasta niewiele mogą z tym zrobić.

Widząc bezradność instytucji miejskich oraz samowolę wielu przedsiębiorstw, ruszamy z akcją „Nie wieszam.”, której celem jest promocja podstawowych zasad w zakresie reklamy wielkoformatowej oraz zachęcenie firm działających w Poznaniu do ich przestrzegania. Wierzymy, że przy wsparciu odpowiednich instytucji miejskich oraz mieszkańców, namówimy podmioty publiczne i prywatne do całkowitej rezygnacji z wykorzystywania wielkich banerów jako formy reklamy, która szpeci miasto.

Jednocześnie mamy nadzieję, iż akcja nabierze charakteru pospolitego ruszenia, które zaangażuje mieszkańców w katalogowanie i monitorowanie poznańskich wielkoformatowych banerów, poprzez regularne publikowanie ich zdjęć na stronie internetowej akcji.

Podmioty, korzystające z wielkoformatowych banerów wpisywać będziemy na naszą czarną listę. Natomiast te, które oficjalnie zadeklarują chęć przestrzegania listy dobrych praktyk, a co za tym idzie poczują się do współodpowiedzialności za naszą przestrzeń miejską, będziemy promować znakiem – „Nie wieszam.”

W naszej akcji chcemy odwołać się do:

• poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i świadomości, że to przede wszystkim my, mieszkańcy Poznania, a nie przepisy prawne świadczą o jej jakości;

• wiary, że możemy wzajemnie mobilizować się do działań na rzecz wspólnej idei, ważnej dla całego miasta;

• obowiązku tworzenia pozytywnych wzorców i dawania dobrych przykładów (przede wszystkim w przypadku instytucji miejskich);

• współtworzenia nowej jakości promocji i reklamy (przede wszystkim w przypadku instytucji prywatnych);

poczucia estetyki, niezbędnej przy tworzeniu przestrzeni przyjaznych dla mieszkańców;

• chęci pokazania innym miastom, że potrafimy się zmobilizować i skutecznie oczyścić Poznań.

Bądźmy wzorem dla innych miast! Stwórzmy i przekazujmy Polsce poznańskie know-how oczyszczania naszej wspólnej przestrzeni miejskiej.


x Dobre praktyki x


Zgodnie z Kodeksem Postępowania w Dziedzinie Reklamy Zewnętrznej stworzonym przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, apelujemy, aby wszelka działalność w tejże dziedzinie była zgodna z prawem, dobrymi obyczajami, ustalonymi zwyczajami, rzetelnością i uczciwością (w szczególności kupiecką), oraz zgodna z prawdą i nie uchybiająca godności człowieka. Co więcej, „żadna reklama zewnętrzna nie powinna podważać społecznego zaufania do działalności reklamowej” oraz „przekaz reklamowy powinien być tak sformułowany, aby nie nadużywać zaufania konsumenta, ani też nie wykorzystywać jego braku doświadczenia i wiedzy.”

Apelujemy również o przestrzeganie punktu 16 Kodeksu:

„Nośniki reklamy zewnętrznej oraz umieszczone na nich reklamy winny:

1/ być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej i przepisami prawa budowlanego;

2/ uwzględniać przepisy dot. zabudowy i wykorzystania dróg i pasa przydrożnego;

3/ uwzględniać wymagania dotyczące wyglądu estetycznego i architektonicznego, stawiane przez osoby i instytucje odpowiedzialne za wygląd miast, gmin i innych terenów;

4/ być wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.”

—-

Mając na uwadze wyżej wymienione zasady, apelujemy do:

Wszystkich mieszkańców Poznania oraz przedsiębiorców działających w Poznaniu:

Dbajmy o otoczenie naszych miejsc pracy:

* oczyszczajmy je z nośników reklamowych niespełniających ww. zasad;

* nie zgadzajmy się na umieszczanie nośników reklamowych niespełniających ww. zasad we własnym otoczeniu;

* namawiajmy sąsiadów do oczyszczenia działek/budynków za naszym przykładem, w ramach dbania o jakość sąsiedztwa.

Nie używajmy wielkoformatowych nośników reklamowych do promocji swojej działalności:

* usuwajmy dotychczas umieszczone nośniki;

* całkowicie rezygnujmy z tej formy promocji,

Instytucji miejskich:

Jako instytucje, którym przypisana jest szczególna rola dbałości o jakość przestrzeni miejskiej w żadnym przypadku nie wyrażajcie Państwo zgody na umieszczanie nośników reklamowych nie spełniających ww. warunków w przestrzeni podlegającej Państwa władzy.

Apelujemy również o szybsze reagowanie na sytuacje niezgodne z prawem.

Instytucji naukowych / kulturalnych / festiwali:

Jako instytucje, którym przypisana jest szczególna rola dawania pozytywnych przykładów, edukowania społeczeństwa i podnoszenia standardów społecznych, rezygnujcie z promowania się za pomocą nośników niespełniających ww. zasad i poszukujcie nowych, ciekawych form promocji adekwatnych do Państwa rangi i roli.

Agencji reklamowych/PR:

Nie proponujcie klientom nośników niespełniających ww. zasad, uważając je za formę reklamy negatywnie wpływającą na wizerunek firmy.