Muzeum Sztuki Współczesnej – Paweł Urbanowski

17 września 2012 Uwolnij dyplom

Autor: Paweł Urbanowski
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Rok obrony: 2012
Promotor: Piotr Barełkowski

Tematem projektu dyplomowego jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Poznaniu, zlokalizowane w jego historycznej dzielnicy – na Chwaliszewie. Położenie obiektu na zadanym obszarze nie jest przypadkowe, przykłady współczesnych obiektów wystawienniczych, wskazują na ich istotną rolę w procesie rewitalizacji historycznych i zapomnianych fragmentów miasta. Takie zadanie miałoby wypełnić poznańskie muzeum w tkance Chwaliszewa, które zatraciło w ostatnich dekadach swój dawny blask.

Jako główne cele projektowe, poza zrewitalizowaniem obszaru opracowania, przyjęto stworzenie budynku wystawienniczego, zgodnego z ideą otwartości dla tego typu instytucji, służącego swoją stymulującą przestrzenią przede wszystkim mieszkańcom Poznania oraz całej europy.

Budynek otwiera się na przechodniów nie tylko we wszystkich kierunkach, ale także na różnych poziomach, likwidując barierę komunikacyjną związaną z tą ulicą, poprzez stworzenie podziemnych obejść obsługujących również osoby niepełnosprawne. Do muzeum wprowadza nas ogród rzeźb, który stanowi pierwszy etap zwiedzania, kontynuowany przez kolejne galerie znajdujące się na poszczególnych kondygnacjach i mające swoje zakończenie w kawiarni znajdującej się najwyższym poziomie z tarasem widokowym, z którego rozpościerają się widoki na Ratusz Poznański i Katedrę Poznańską.

Budynek swoją kartonową formą stanowi neutralną przestrzeń. Z założenia nie ma być rzeźbą samą w sobie, lecz miejscem przeznaczonym pod ekspozycję dzieł sztuki, gdzie to właśnie one odgrywają najważniejszą rolę. Ponadto, z uwagi na położenie w sąsiedztwie Warty, budynek korzysta z centralnego układu hybrydowego odzysku ciepła, który wykorzystuje energię z nośnika cieplnego jakim jest woda, obniżając tym samym koszty eksploatacji budynku.