Miasto Dzieci – finał II edycji

19 listopada 2015 Nasze działania
Druga edycja projektu „Miasto Dzieci” skierowana była do uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40 im. Mieszka I, którzy w przeważającej większości są mieszkańcami Starego Miasta i okolic. Dzieci, z którymi współpracowaliśmy w poprzedniej edycji Miasta Dzieci były podopiecznymi Fundacji Junior oraz Stowarzyszenia Wiosna, dotyczyły ich głównie problemy edukacyjne i społeczne. Podczas kolejnej edycji projektu bazując na znanej nam już grupie warsztatowej, chcieliśmy dotrzeć do szerszego grona uczniów SP nr 40. Grupą docelową były więc dzieci w wieku od 9 do 12 lat.  W projekcie wzięło udział w sumie 10 dzieci.

Druga odsłona projektu „Miasto Dzieci” miał na celu stworzenie „warsztatobusa”. Chcieliśmy pójść o krok dalej i wyraźniej zaznaczyć obecność dzieci w przestrzeni Starego Miasta tworząc warsztatobus, czyli mobilną platformę warsztatową. Obiekt powstał również w sposób warsztatowy – dzieci miały za zadanie zaprojektować obiekt, który posiadał pożądane przez nie funkcje, był mobilny, wytrzymały i odporny na warunki zewnętrzne. Podczas ostatniego warsztatu posłuż on natomiast jako platforma do zmiany jednego ze staromiejskich podwórek.

Celem projektu była integracja dzieci wokół zadań realizowanych za pomocą warsztatobusu, zwiększenie poczucia identyfikacji z najbliższym otoczeniem, kształtowanie umiejętności pracy grupowej, partycypacji w przestrzeni miasta oraz zdobycie wiedzy i umiejętności projektowych.

Głównym wyzwaniem dla realizacji projektu był czas. Nie myśleliśmy, iż budowa pojazdu zajmie aż 5 z 6 planowanych warsztatów. To natomiast wpłynęło na cały harmonogram projektu i fakt, iż część poza budynkiem szkoły realizowaliśmy już w okresie gorszej pogody.

Projekt został sfinansowany ze środków Centrum Praktyk Edukacyjnych.