List otwarty do Prezydenta Miasta Poznania cz. 2

17 lipca 2012 Nasze działania

LIST OTWARTY

Odpowiedź na list przesłany do nas przez Prezydenta Miasta Poznania dnia 12 czerwca 2012.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

w imieniu inicjatywy „Ulepsz Poznań” chciałbym podziękować za Pańską odpowiedź i ustosunkowanie się do naszych pomysłów. Mimo, iż pozwoliliśmy już sobie skomentować krótko na naszej stronie internetowej Pana list, chcielibyśmy jednak bezpośrednio ustosunkować się do Pana odpowiedzi oraz prosić dodatkowo o szersze wyjaśnienie wspomnianych przez Pana projektów i działań miasta.

 

1. Budowa zjeżdżalni na terenie dworca kolejowego

 

Nasz pomysł został skierowany do Trigranit Development Polska sp. z o.o. i spotkał się z ciepłym przyjęciem w wypowiedziach medialnych rzecznika spółki. Niestety do dziś, mimo kilkukrotnych próśb, nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi w sprawie projektu. Czy moglibyśmy w takim razie liczyć na Pana wsparcie w kontakcie z przedstawicielami Trigranit?

 

2. Akcja sadzenia drzew

 

Pisząc o akcji sadzenia drzew nigdy nie myśleliśmy, by realizować nasz projekt sposobem „dużo, szybko i tanio”. Zainspirowani pomysłem nowojorskiego urzędu miasta, który przez ostatnie lata posadził (przy wsparciu mieszkańców oraz prywatnych przedsiębiorców) ponad 500 tysięcy drzew, uważamy że stać Poznań na przeprowadzenie akcji sadzenia drzew, podczas której posadzono by w centrum miasta np. 10-15 wysokiej jakości drzew, z odpowiednią ochroną, przy partycypacji dzieci i dorosłych poznaniaków. Tego typu działanie na pewno wpisałoby się w program miasta, którego celem jest „wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców”.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie następujących informacji w temacie działań Miasta na rzecz ochrony zieleni miejskiej:

• Jaki jest stosunek liczby drzew wyciętych do nowo posadzonych w ostatnich pięciu latach?
• Jakie są plany nasadzeń na najbliższe 3 lata? Chodzi nam w szczególności o śródmieście.
• Prosimy o wskazanie lokalizacji nasadzeń, o których mowa w liście tj. „500 drzew na terenach będących w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz 100 drzew w pasach drogowych miasta”.
• Jakie działania w zakresie wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców podjęło Miasto w ciągu ostatnich 3 lat?

Wierzymy, że odpowiedzi na wyżej wymienione pytania przybliżą nam oraz mieszkańcom, sposób w jaki Miasto działa w obszarze dbania o zieleń miejską.

 

3. Pozostałe pomysły

 

Co do odpowiedzi w sprawie pozostałych pomysłów, zwłaszcza tych związanych z umilaniem czasu w przestrzeni miejskiej (uliczne szachy, stoły do ping ponga itp.), naszym zdaniem, krótki spacer w centrum miasta pokazuje, że sytuacja nie ma się najlepiej. Wobec zaistniałej różnicy zdań zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Zgodnie z treścią listu: „Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadzi obecnie prace nad 33 planami zagospodarowania przestrzennego. Plany te obejmują tereny posiadające szereg możliwości wykorzystania zagospodarowania w istniejących i w nowych miejskich przestrzeniach publicznych – różnej wielkości placach, skwerach, parkach. W opracowywanych projektach planów znajduje się ok. 20 miejsc o takim przeznaczeniu. Prawie wszystkie plany obejmują swoimi granicami tereny dróg publicznych (ulic, chodników, ciągów zieleni) i w wielu miejscach również dają możliwość wykorzystania ich jako – aranżowanych wspólnie lub indywidualnie – przestrzeni miejskich.”

• Na kiedy planowane jest ukończenie prac nad 33 planami zagospodarowania przestrzennego, nad którymi pracuje obecnie Miejska Pracowania Urbanistyczna?
• Czy w miejscach przeznaczonych na parki, skwery czy place, zaplanowane są obiekty uatrakcyjniające przestrzeń miejską (np. szachy, stoły do ping-ponga itp.), czy jest to jedynie informacja, iż istnieje możliwość instalacji takich obiektów?

W celu uzmysłowienia skali zaangażowania Miasta w uatrakcyjnianie przestrzeni miejskich prosimy również o wykaz projektów zrealizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (od 2005 do 2011) w zakresie doposażenia istniejących osiedlowych i szkolnych ośrodków sportowo-rekreacyjnych w sprzęt stacjonarny oraz opis skali realizacji akcji powstawania sieci tzw. skwerów fitness.

 

Wierzymy, iż informacje przedstawione w ten sposób zmienią nasze przekonanie o zbyt małym natężeniu działań Miasta w uatrakcyjnianie przestrzeni miejskich (szczególnie w centrum) oraz stanowić będą cenną wskazówkę dla mieszkańców, jakie atrakcje oferuje im Miasto.

 
 
Z poważaniem,

Paweł Głogowski
 

P.S. List do wiadomości otrzymują poznańskie media.

Zdjęcie: [Oficjalny profil Pana Grobelnego na Face Book’u]