LIST OTWARTY do kandydatów i kandydatek w wyborach samorządowych

17 października 2014 Nasze działania

Szanowni Państwo,

na ulicach Poznania rozpoczyna się właśnie kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi, które wyznaczono na 16 listopada. Jak co roku, istotnym elementem tej kampanii będą plakaty i billboardy wyborcze. Doświadczenia poprzednich lat uczą nas, że są one często umieszczane w miejscach do tego nie przeznaczonych, a te legalne nie są po zakończeniu kampanii usuwane. Pomimo wyrażanej przez kandydatów i kandydatki troski o miasto, jest ono w wyniku kampanii zaśmiecane plakatami, a stan ten utrzymuje się na długo po zakończeniu wyborów.

Apelujemy o ograniczenie kampanii plakatowej wyłącznie do legalnych miejsc przeznaczonych do plakatowania, których wyznaczenie jest obowiązkiem Prezydent Miasta. Prosimy w szczególności o nie dewastowanie budynków i przestrzeni uznanych za zabytki lub w inny sposób ważnych dla poznaniaków.

Przypominamy, że zgodnie z art. 110 Kodeksu wyborczego, umieszczanie na ścianach budynków i innych miejscach plakatów powinno następować zgodnie z przepisami. Kampania wyborcza nie jest bowiem okresem, w którym prawo przestaje obowiązywać polityków.

Informujemy, że będziemy piętnować przypadki nielegalnego umieszczania plakatów, informować o nich właściwe organy oraz domagać się egzekwowania odpowiedzialności.

Jesteśmy przekonani, że wygrana w wyborach samorządowych to zwieńczenie wieloletnich działań na rzecz wspólnoty lokalnej i jej interesu, nie zaś efekt kilkutygodniowego zaśmiecania miasta masowym plakatowaniem. Apelujemy o nie niszczenie miasta, którego dobro będzie w tej kampanii odmieniane przez wszystkie przypadki.

Tutaj znajdą Państwo listę legalnych miejsc przeznaczonych na plakaty wyborcze: LINK.

Z poważaniem,

Paweł Głogowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ulepsz Poznań

Agata Tryksza, Wiceprezes Stowarzyszenia Ulepsz Poznań

Do napisania niniejszego apelu zainspirowała nas inicjatywa łódzkiej Fundacji Normalne Miasto – Fenomen. Dziękujemy za możliwość skorzystania z Państwa listu.