Exhibit Housing – Wojciech Swarowski

8 lutego 2013 Uwolnij dyplom

02

Autor: Wojciech Swarowski
Kierunek: Architektura | Politechnika Poznańska
Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
Rok obrony: 2013

W czasie procesu projektowego zostało przeprowadzone doświadczenie – odwrócenia przestrzeni. Tak powstał negatyw kwartałów, kwartału i samej działki opracowania. Wewnętrzny dziedziniec został potraktowany jako kubatura. Następnie poprzez odejmowanie elementów powstawała bryła projektu.

Bryła została podzielona na trzy części: jednostkę muzealną, łącznik oraz jednostkę mieszkalną. Jednostka muzealna oraz mieszkalna to zwarte, proste bryły. Łącznik to powyginana, podłużna, o niższej wysokości galeria. Zdaje się unosić nad ziemią, poprzez odejmowanie kilku elementów z dołu. Jego rzut zdaje się być transformacją odbicia negatywu kwartału objętego opracowaniem.

Jednostka muzealna została ulokowana w miejscu gdzie stała istniejąca kamienica. Zdecydowano się na jej wyburzenie, ze względu na duże zmiany konstrukcyjne, które przewiduje projekt. Zachowano elewację frontową, którą proponuje się oczyścić, zdemontować niepotrzebne już rynny, wysięgniki reklamowe itp. oraz pomalować na biało. Jednostka muzealna zostaje odsunięta od frontowej elewacji kamienicy o półtora metra. Wykreowana przestrzeń pomiędzy staje się naturalnym przedsionkiem (wiatrołap) oraz miejscem na tymczasowe ekspozycje. Zachowana elewacja frontowa zostaje przymocowana za pomocą stalowych trzonów do szklanej elewacji jednostki muzealnej.

03