Design Centrum Poznań – Ekwiński, Chrzanowski

12 lutego 2015 Uwolnij dyplom

25_Wizualizacja_od_pĘąnocy

WNIOSKI Z ANALIZ

Projektowany teren znajduje się w strefie przemysłowej. Znajduje siÍ jednak pod silnym wpływem publicznych usług komunikacyjnych, które są dominującym elementem przestrzeni wokoło. Na przeciw projektowanego założenia znajduje się park miejski oraz budynek biurowo-usługowy, natomiast od strony zachodniej ulokowana została nowa galeria handlowa.

Te czynniki wpływają w dwojaki sposób na metodę projektowania przestrzeni. Pierwszą ideą projektową było stworzenie powiązań komunikacyjno-przestrzennych z tym co się dzieje wokoło. Strefa mieszkaniowa znajduje się zbyt daleko, by mieć jakikolwiek wpływ na projektowane założenie w kontekście urbanistyczno architektonicznym.

Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego kraju. Zgodnie z danymi przytaczanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, udział procentowy PKB wytwarzanego w kulturze i przemysłach kultury kształtować będzie się w 2002 r. na poziomie 4,5%, a udział w wartoúci dodanej brutto w 2002 r. na poziomie 5,2%. Uznaje się, iż każda złotówka zainwestowana w sferę prawidłowo zarządzanej kultury, w skali kraju, daje zwrot w postaci kilku złotych.*

Design Centrum Poznań jest propozycją dla miasta Poznania – wejście w sektor biznesowy, wytwarzanie produktów designerskich i produktów okolicznościowych na swoje potrzeby, dla miast partnerskich, oraz firm i osób prywatnych. Dzięki temu uzyska się obniżenie kosztów zakupu i produkcji, a pieniądze zaoszczędzone w ten sposób mogą zostać przeznaczone na na przykład na rozwój kultury, lub wiedzy o designie wśród poznaniaków.

Inspiracją do rozwiązań architektoniczno-elewacyjnych jest praca projektowa. Kawałek sztuki, który jest obrabiany przez artystę. Jest ona zapisem procesu twórczego, podczas poszukiwań ostatecznej, perfekcyjnej formy.

Rozwiązania bryłowe budynku wynikają z wytycznych projektowych oraz poszczególnych funkcji budynku.

*Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa 2009

26_Wizualizacja_czesc_handlowa

06_FunkcjaSCHEMAT FUNKCJI

Budynek został podzielony na trzy strefy. Pierwsza z nich, zlokalizowana od strony ulicy Królowej Jadwigi mieści w sobie funkcje komercyjno-wystawiennicze. Od strony ulicy Przemysłowej zlokalizowano przestrzenie przemysłowe. Na najwyższych kondygnacjach znajdują się przestrzenie biurowe oraz atelier głównych projektantów.

08_Komunikacja_przez_dzialke

SCHEMAT KOMUNIKACJI

Komunikacja w budynku zapewnia podziały oraz powiązania przestrzeni użytkowanych wspólnie i indywidualnie.
Zakłada możliwość integracji, a także izolacji przestrzeni ogólnodostępnych jak również przeznaczonych tylko i wyłącznie dla pracowników obiektu.

27_Wizuzalizacja_wn�trza

DETAL URBANISTYCZNY – Dąb Szypułkowy – element łączący przestrzeń

Na przestrzeni wieków dąb od zawsze miał ważne znaczenie symboliczne oraz kulturowe. Wzmianki o tym drzewie znaleźć można w Starym Testamencie, Mitologii Greckiej oraz Rzymskiej, Greckiej Dodonie, wierzeniach ludów słowiańskich, celtyckich oraz germańskich. W DCP dąb symbolizuje trwałość, długowieczność, nieśmiertelność – byś może wyprodukowanego tutaj przedmiotu, byś może podejścia do projektowania. Drzewo jest elementem łączącym przestrzeń i widoczne jest ze wszystkich osi widokowych wychodzących poza działkę. Posadzenie lub przesadzenie tak wymagającego drzewa możliwe jest poprzez przekształcenie czterech miejsc parkingowych w „donicę” bez dna wypełnioną glebą.

MOBILNE SIEDZISKA i FONTANNA

Mobilne siedziska są propozycją dla najmłodszych gości odwiedzających DCP. Kiedy znudzi ich wystawa (albo w ogóle na nią nie pójdą) mogą się wykazać na tych dużych klockach. Są one mobilne, zamocowane na specjalnych prowadnicach, pozwalając na dowolną konfigurację. Gdy dzieci zmęczą się zabawą, bądź miały możliwość ochłodzenia się w fontannie znajdującej się obok. Jest ona wbudowana w posadzkę, połączona z lampami LED, dzięki czemu fontanna prezentować się będzie atrakcyjnie również po zmierzchu. Przestrzeń wnętrza układu DCP jest otwarta, więc każdy spacerowicz będzie mógł się schłodzić przy fontannie w upalny dzień.

Autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Chrzanowski
mgr inż. arch. Łukasz Ekwiński

KOMENTARZ W SPRAWIE NOWEGO DWORCA

Nasz projekt powstawał na przełomie roku 2011/2012. Pomimo iż projekt galerii handlowej City Center został uwzględniony w naszym projekcie, nie mieliśmy pojęcia iż będzie to obiekt w 100% niefunkcjonalny, nieprzyjazny jednostce ludzkiej, nastawiony jedynie na zysk, mówiąc dosadnie tak zły, że zablokuje możliwości rozwoju miasta Poznań na kolejne 30 lat. W swojej studenckiej naiwności zaproponowaliśmy w naszym projekcie egalitarne rozwiązania dla każdego użytkownika, które niestety dyskredytuje obecny „dworzec” czyniąc nieużytecznymi.

Jakub Chrzanowski

 07_Komunikacja_na_dziaące  10_Zagospodarowanie_terenu