Centrum Warte Poznania 2014 – nasze pomysły

8 kwietnia 2014 Nasze działania, Pomysły

Niestety żaden z naszych pomysłów zgłoszonych w konkursie Centrum Warte Poznania 2014 nie został wyróżniony, ale to nic, bo zwycięskie projekty są świetne. Gratulujemy i czekamy z niecierpliwością na realizacje!

Zwycięskie projekty

Oto nasze 4 pomysły, które i tak będziemy próbowali zrealizować:

Akcja „Odpowiedzialny Lokal”

W świetle degradacji szeroko pojmowanego obszaru Starego Rynku, wynikającej między innymi z rodzaju lokali, które tam się znajdują, proponujemy zintegrować wszystkie te punkty gastronomiczne, które mają pozytywny wpływ na wizerunek Starego Rynku i jego okolic, a jednocześnie biorą odpowiedzialność za swoje działania, przede wszystkim w zakresie utrzymywania czystości wokół lokalu, przestrzegania ciszy nocnej, dbałości o właściwe zachowania klientów itp.

Wzorem rozwiązania stosowanego m.in. w Niemczech, proponujemy stworzyć bazę punktów gastronomicznych, które w widocznych miejscach (np. drzwi wejściowe lokalu) umieszczą deklarację przynależności do inicjatywy „Odpowiedzialny Lokal”, na której wymienione będą zobowiązania właścicieli i obsługi lokalu względem otoczenia, w którym się znajdują oraz klientów i mieszkańców.

Każdy lokal, który dołączyłby do inicjatywy znalazłby się na mapie „Odpowiedzialnych Lokali”, która stanowiłaby promocję danego miejsca, a także dobrych wzorców. Projekt miałby również na celu integrację wszystkich zainteresowanych właścicieli lokali, która niosłaby za sobą potencjalne dalsze korzyści.

Raz, dwa, trzy zielone ! – razem na rzecz zielonej Wildy

Projekt powstał w odpowiedzi na problem zdegradowanej zieleni miejskiej w dzielnicy Wilda.

Wilda jest dzielnicą borykającą się z wieloma problemami przestrzennymi. Jednym z najpoważniejszych, jest problem zawłaszczania przestrzeni przez parkujące samochody, kosztem chodników oraz co szczególnie boli – kosztem zieleni miejskiej. Tereny zielone (skwery, trawniki, miejsca na nasadzenia) przekształcane są w miejsca parkingowe. Przeprowadzane rewitalizacje nie polegają na tworzeniu nowych obszarów zielonych, tylko na ich stopniowym ograniczania na rzecz asfaltu i betonu. Podobny kierunek rysuje się w przygotowywanym Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

Bezpośrednim motywem podjęcia działań opisanych w niniejszym projekcie jest prośba, z jaką Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zwrócił się do Stowarzyszenia Ulepsz Poznań, dotycząca wsparcia oraz podjęcia działań edukacyjnych w zakresie konieczności ochrony nielicznych już obszarów zielonych na Wildzie.

Szczegółowe działania projektowe:

1. Opracowanie mapy zieleni miejskiej na Wildzie (Wnioskodawca + NGO + mieszkańcy + jednostki miejskie)

Celem działania będzie opracowanie czytelnej i atrakcyjnej graficznie mapy zieleni miejskiej na Wildzie zawierającej:

– zestawienie terenów zielonych w przeszłości i teraźniejszości, ukazujące kierunek zmian;
– mapę potrzeb mieszkańców w oparciu o przeprowadzone wywiady i ankiety;
– wskazanie możliwości rewitalizacyjnych (obszary, na których mogą zostać podjęte działania rewitalizacyjne – np. nasadzenia) w przypadku pozyskania środków prywatnych, dofinansowania z innych źródeł niż miejskie.

Opracowana mapa będzie mieć charakter edukacyjny (dostępna w wersji elektronicznej, z ewentualnością druku), uświadamiający, ale również stanowić będzie twardy rezultat, możliwy do wykorzystania podczas podejmowania innych tego typu działań. Mam opatrzona zostanie treścią merytoryczną dot. ochrony środowiska, kształtowania przestrzeni oraz doświadczeń wynikających z współpracy uczestników projektu. Mapa ma również służyć NGO starającym się podejmować działania na rzecz przestrzeni miejskie (w tym zieleni miejskiej). Ma być gotować propozycją i informacją, w których miejscach na Wildzie i w jakim zakresie podejmować można działania projektowe (w jakich miejscach jest to możliwe z punktu widzenia prawnego, planistycznego, jakie zezwolenia i koszty są z tym związane). Mapa ma być gotowym materiałem możliwym do przedstawiania potencjalnym sponsorom oraz diagnozą, którą będzie można posłużyć się startując w konkursach o dofinansowanie.

2. Warsztaty (Wnioskodawca + NGO + mieszkańcy + jednostki miejskie)

Celem warsztatów będzie nawiązanie relacji, wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy NGO/mieszkańcami zainteresowanymi kwestią zieleni miejskiej na Wildzie z jednostkami miejskimi. Efektem warsztatów będzie przygotowanie wspólnego projektu działań zazielenienia w przestrzeni Wildy.

3. Zazielenianie Wildy (Wnioskodawca + mieszkańcy)

W oparciu o opracowany na warsztatach projekt zorganizowana zostanie akcja zazieleniania Wildy w oparciu o przygotowany projekt. Do akcji zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy Wildy (w tym seniorzy, dzieci). Akcja ma charakter edukacyjny, uświadamiający, ale również ma być możliwością do nawiązania znajomości lokalnych. Będzie też atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu.

Oświecenie

Ideą przyświecającą niniejszemu projektowi jest ożywienie i ocieplenie wizerunku Starego Rynku. Poznańskie śródmieście boryka się z problemem degradacji jakościowej przestrzeni publicznej. Staje się ono coraz mniej atrakcyjne jako miejsce zamieszkania oraz spędzania w nim wolnego czasu. Zachwiane są kierunki rozwoju tego obszaru. Wydaje się, że kierunki te wyznaczane są przez prywatnych właścicieli, którzy nie bacząc na funkcję i rangę Starego Miasta zawłaszczyli je w celu realizacji własnych korzyści, głównie finansowych. Stare Miasto, szczególnie w czasie wieczorno-nocnym jest miejscem, do którego strach się udać, ponieważ zdominowane jest przez towarzystwo korzystające z lokali o wątpliwej renomie (pijalnie, kluby go-go).

Wskazany wyżej problem wymaga poważnych i szerokich zmian. Wnioskodawca proponuje podjęcie małych kroków zmierzających do stopniowej zmiany wizerunku Starego Miasta.

Projekt „Oświecenie” polega na umieszczeniu w przestrzeni ulic Starego Miasta zewnętrznych żarówek rozpiętych między budynkami wąskich staromiejskich uliczek. Światło odgrywa bardzo ważną rolę w odbieraniu przestrzeni przez mieszkańców i turystów. Nadaje specyficzny klimat, uwypukla urodę obiektów, sprawia, że przestrzeń staje się przyjemniejsza. Podane w atrakcyjnej, jak zaprezentowana w projekcie, formie sprawi, że stanie się ono swoistą atrakcją miasta i z pewnością przyciągnie wielu odwiedzających.

Projekt wzorowany jest na podobnych tego typu rozwiązaniach stosowanych w wielu miastach zachodnich. Jego coraz większa popularność stanowi potwierdzenie, że znakomicie się sprawdza i uatrakcyjnia przestrzeń. Ulice oświetlone w ten sposób, oprócz tego, że przyciągają klimatem, stanowią bardzo popularny obiekt fotograficzny.

W zależności od zapotrzebowania np. pory roku, świąt, wydarzeń, zmieniać można wygląd lamp. Częste atrakcyjne zmiany mogą stanowić dodatkową atrakcję dla zwiedzających Stare Miasto. Projekt stwarza więc dodatkowe możliwości uatrakcyjniania przestrzeni, które mogą stać się ciekawą wizytówką miasta.

Miejskie Pianino

Miejskie pianino to instrument, którego celem jest urozmaicenie przestrzeni miejskiej nie tylko przez jego oryginalność i nietypowość, ale przede wszystkim przez możliwość interakcji. Projekt robi furorę w wielu miastach na całym świecie, a Poznań mógłby jednym z pierwszych miast (pierwszym?) w Polsce, które wprowadziłoby w życie ten oryginalny pomysł.

Miejskie pianino oprócz codziennego użytku mogłoby również być miejscem regularnych otwartych koncertów, podczas których głównymi wykonawcami byliby mieszkańcy Poznania.

Pojawia się oczywiście niebezpieczeństwo zniszczenia instrumentu. By uniknąć tego typu zdarzenia proponowalibyśmy zlokalizowanie pianina w miejscu monitorowanym, najlepiej przy instytucji, która miałaby za zadanie opiekować się instrumentem (tak jak w przypadku MiRK-ów).

Proponowane lokalizacje:

Obszar ul. Św. Marcin:

• Park Mickiewicza
• Park za Centrum Kultury Zamek
• Chodnik przed Akademią Muzyczną, przy skrzyżowaniu ul. Św. Marcin i Alei Niepodległości

Obszar Ostrowa Tumskiego / Śródki

• Przy Katedralnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia.